Gradsko vijeće usvojilo novu odluku o porezima @ Opatija

gradsko_vijece-11-2011-1…sjednicom je dominirala neobično mirna i konstruktivna atmosfera…
…na sjednici je prihvaćen prijedlog nove odluke o gradskim porezima…

Opatija – Svojevrsno ”mirovno zatiše” vladalo je na jučeranjoj sjednici opatijskog Gradskog vijeća koju je obilježila konstruktivna rasprava o novoj odluci o gradskim porezima.
Prijedlog odluke prije rasprave na Vijeću prošao je i internetsko savjetovanje i odbor za poslovnik, stoga su na Vijeću
zastupnici raspravljali i o predloženim amandmanima – poput onog da se porez na kuće na odmor na području Vele i Male Učke obračunava u minimalnom iznosu od 5 kuna po kvadratnom metru.
Uz porez na kuće na odmor, gradska vlast kontrolira i porez na potrošnju – koji ovim prijedlogom nije značajnije mijenjan, porez na tvrtku ili naziv u kojem je dodana olakšica za nove poduzetnike koji će tijekom prve godine rada biti oslobođeni poreza te porez na korištenje javnih površina koji je doživio i najveće promjene. Tako će se naknada za korištenje terasa na javnim površinama odsad plaćati u dvije tarife – zimska će iznositi dvije, a ljetna četiri kune po kvadratu.
gradsko_vijece-11-2011-8
– Nitko neće plaćati po dvije osnove, jer će se ugostiteljima koji imaju važeći ugovor s Gradom naknada obračunavati samo u iznosima iz tog ugovora, kazala je gradska pročelnica Helena Masarić na protest dijela vijećnika koji su smatrali da će dio ugostitelja biti na udaru dvije takse – jedne kroz ugovor o najmu lokala i terase, a druge kroz spomenuti porez.
Vijećnici su raspravljali i o dijelu naknade za korištenje javnih površina koji se odnosi na reklame i putokaze, a zaključeno je kako je dobar prijedlog da se oni putokazi i reklame koji se ne uklope u gradsku unificranu javnu signalizaciju posebno oporezuju .
– Trenutačno je u izradi projekt postavljanja turističke signalizacije, za što je u proračunu predviđeno 340.000 kuna, a posao u prvoj fazi od 80 tisuća kuna dobila je putem javnog natječaja tvrtka Crtorad iz Varaždina. U skladu s time, postavit će se i putokazi za sve turističke i gospodarske subjekte koji izraze želju, a to će ih koštati tek 600 kuna jednokratne naknade. Postupak je jednostavan – zahtjev će predati u našu tehničku službu, koja će skupa s njima izraditi rješenje i postaviti signalizaciju. Oni koji budu željeli imati reklamu ili izvan ove “unificirane” signalizacije, i to na javnim površinama, morat će platiti navedene iznose, zaključio je pročelnik za komunalni resor Miljenko Ujčić.

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija

Liburnija.net: Gradsko vijeće @ Opatija


Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!