Grupa Fiesta – Nemoguća energija ka se prenaša na judi

fiestaOpatija – Suradnica Liburnija.net magazina, Tatjana Udović, napravila je jedan zanimljiv razgovor s članovima grupe Fiesta. Dvojica člana su z naše bande (Igor Doričić – Matulji i Toni Mlinar – Opatija). Igor je inače i član klape Volosko te Folklornog društva Žejanski zvončari. Za potpuni ugođaj uključite player koji se nalazi na dnu teksta.
Poćakulala: Tatjana Udović
Pust još vavek dura, a Halubje poskakuje. Sigurno ćete reć da kako da neće bit živo i veselo va jenen od najjačeh pusneh kraji, va kraje od zvončari i maškar?! To stoji, ši, ma opeta, zvončaron i maškaran rabi dobra sopnjada da jin dava još više forci i kuraja za poskakevat – zato je Viškovo ovo leto okupirala grupa Fiesta. Z liniji Matuji -Grobnik – Pašac – Opatija okupili su se Valter Fućak, Toni Mlinar, Igor Doričić i Robert Mavrinac ki saku sobotu ”važgu“ viškovski Dom i va ken se se praši od silnega tanca, maškaranega plehutanja i šušura do jutra! Mi pak kurijoži, nismo mogli bit na mire – morali smo poć doznat čagod od te Fiesti, morda da nan lih šapnu kakova se to čar skriva med njimi i med publikun…
Kada se j’ i kako grupa Fiesta počela okupjat?
Valter: Bilo j’ to 1991. Bili smo još rokeri, kada mi je jedan prijatelj Damir Linić došal z idejun da se stori gažerski bend. Ja san inače bil jako veli poklonik gažerskeh bendi i potla malo nagovaranja napravili smo taj bend. Na početku smo bili trio, bili smo bezimeni neko vrime. Prvu svirku smo imeli za Novo leto na Platku i nakon toga smo počeli u pravom smislu okupjat Fiestu. Onda je naša gaža malo više hitala na rock mada smo uglavnon sopli domaće stvari. Počeli smo sost po oštarijah po Gromišćini. Kroz naš bend su pasali razni muzičari, ne smemo nikega pozabit: Damir Linić, Saša Grgurić, Vedran Širola, Sanjin Dimevski (ki je s nami bil 12 let do pred pol leta), Goran Kovačić.
Igor: Valter ni rekal da je on jedini, od nas četiri ki smo ovdeka, original – ki je načel bend tj. bil va prvoj postave. Ja san prišal 1993. Onda je to bila jena nova sitnica – harmonika, aš dečki do tad nisu imeli harmoniku va bende. Od onda je bend od klasičnega gažerskega benda ča sope zabavnu muziku , krenul na maškaranu bandu.
Toni: Ja san član benda od 1995. Do tad san sopal va Fleshe i već mi se ni dalo sost svakodnevne gaže, pak san se zamenil z Vedranon. I tako je počelo š njimi. Moran naglasit, sad ću malo sebe rinut naprvo, da san ja začetnik nekih projekata, nekih ideja. Na moji predlozi Igor i Valter su odradili glazbeni del. Do sada imamo iza sebe dosta jako dobreh nastupi, dosta kvalitetno zvučimo.
Robert: Va Fiestu san prišal još pred dvanajst let, a onda san se oženil pak me j’ žena fermala doma. Onda san pak imel jenu ”turneju“ tj promenil san si mogući bendi; Marinero band, TikTak, Lady Lunu, Kolaž dok se konačno opeta nisan vrnul va Fiestu aš oni su ipak najsimpatičneji. Imel san sriću da su me oteli zet nazada. Moran reć da san imel tu privilegiju aš to j’ vela stvar i zato bin se zahvalil Sanjinu ki mi je ustupil mesto. I tako kako san sopal gitaru pred dvanajst let, tako dan i sada, niš se drugo nisan navadil.
Toni: Ja bin se zahvalil našen ženan ke nas trpe, aš pridemo doma naleveni i sakovi, ki zna i kada!
Kade se sopete?
Robert: Osin po maškarah sopemo piri, fešte, ribarske fešte, maturalne, gradska događanja…
I ča van se od tega najveć pijaža?
Robert: Vanjske fešte uz razglas od par tisuć vati, i onda UDRI! To j’ mane nezamjenjivo.
Igor: Mane su nekako maškare najdraže aš ”nikada ne pada daž“, vavek judi dojdu, nikad se svirka ne otkaže, vavek bude dobra fešta i si su va jenemu drugemu filmu nego ča inače budu.
Kako se slažete kot bend?
Igor: Jako dobro i to ne mislimo samo mi nego i drugi kolege. Mislin da smo koliko-toliko ostali normalni ko judi.
Valter: Mi smo ko jedno poduzeće, a ipak familija. Si, pa čak i Robi ki se j’ vrnul potla toliko let, smo smiron bili u điru – najprvo smo prijatelji pa potla tega kolege. Mislin da je to jedina formula da bend more tuliko durat. Evo, još par let, pa će bit dvajset let Fieste!
Robert: Saki bend na svitu ima neki svoj izričaj, a mi smo poznati po svojoj energiji – nemogućoj energiji ka se prenaša na judi kada oni polude. A to ne moreš ako nisu međujudski odnosi dobri. Mi to postignemo na sakoj svirki – nastane rusfraj, lom, judi ponemeju!! – A se smo stariji; judi kad stare, gube voju, a mi baš kontra – ča smo stariji, to smo nemeji!
Igor: Muzika je prenos energiji, od nas prema publici. Ako mi to uspijemo, znači da smo pogodili našu vibraciju z njihovun! Da mi nismo raspoloženi, onda bi ista ta energija djelovala nikako na judi, al se ne bi mogla prenest, ča bi onda judi osjetili i bili nezadovojni.
A vane je i album ”Ovo je Fiesta“?
Igor: Z sen ča smo snimali još davneh let , odkada smo počeli sost z armunikun domaće stvari, odlučili smo storit jedan promo album. Z jednen, ćemo reć brižnen budžeton, smo storili jeno pet pjesam med kemi je bila i ”Pašćanska polka“, zapržili smo to onako na divlje, isprintali omoti i to počeli delit. Normalno, dali smo cd-i i na radio i stvarno, postigli smo fantastičan uspjeh prve maškarane sezone! Onda smo videli ča judi vole i kako te naše muziki fali na tržištu, pak smo od onda sako leto do sada snimali po jednu al dve nove pjesmi. Za ten je zišal van i naš službeni album ”Ovo je Fiesta“ kega smo izdali preko Novega lista, na kega smo stavili se naše autorske pjesmi, a tu smo stavili i četiri mixa čisto da judi znaju ki smo, ča smo, ča moremo i kamo gremo. Prodano je jako puno primjerak z obziron na ostali izvođači i grupe ke su se prodavale uz Novi list po kioskeh. Postigli smo stvarno fantastičan uspjeh da ni ovi z Novega lista nisu mogli verovat koliko se j’ prodalo!
Toni: Otel bin se zahvalit semi našemi sponzori ki su nan pomogli va celen oven projekte: Novotehna, Metal-Opatija, Foto Kurti, Zeta, AS-Profit, Digraf, Asshop, Aster, Općina Matulji, Robi grafik i zahvala Alenu Kregaru za dizajn omota i sakako Novemu listu na izdanju. Isto tako zahvajujemo i Mjesnemu odboru Pašac va ken redovito imamo prove.
Igor: Hvala i Deanu Mladeniću z ”Morčića“ i našoj prijateljice Tatjane Udović ka je našla malo vremena i voje da čagod o nami napiše!
Kako j’ bilo va viškovsken Dome ovaj pust?
Valter: Mi smo sopli va Domu va Viškovu i pred cca. deset let. Onda judi još nisu znali toliko za nas, a pogotovo ne va oven kraje aš su nas više znali z ovu drugu stran Rečine. Ma, ovo leto smo i više leh oduševjeni z Halubajci i z semi maškarami ke dohajaju na Viškovo. Ako Bog da, ćemo se i na leto videt!
Kade ćemo vas potla pusta moć čut?
Valter: Sviramo va El Riu dosti često, po četrtkeh i petkeh. Odaziv je odličan. Prihajaju većinun studenti i jako se dobra fešta stori. Tamo sviramo se, ali i domaće stvari z harmonikun tako da i studenti ki nisu z našega kraja, čuju kakovi su tu domaći izričaji po pitanju muzike. Vavek onda uhitimo par svojeh jačeh pjesam; trenutno jako popularnu ”Tri gemišta ne mogu nam ništa“, ”Pašćansku polku“, po keh nas se već more prepoznat.
Fiesta – Zatancajmo

Dragi prijatelji grupe Fiesta, evo maškaranog rasporeda:
11.2. četvrtak 18h – Maškarani maraton Radio Rijeke – šator kod hotela Bonavia
12.2. petak 21 h – Pašac
13.2. subota 20.30 h – Viškovo
14.2. nedeja 20 h – Klana
15.2. pondejak 20 h – Klana
16.2. utorak 20 h – Viškovo

Ostale informacije saznajte na službenim stranicama grupe Fiesta.
Živio Pust

error: Content is protected !!