HACCP edukacija nastavnika Ugostiteljske škole

haccp_ugost_sm…ovom edukacijom želimo obogatiti nastavne planove i programe…
…sustav kontrole se sastoji od dvije osnovne komponente…
…HACCP je naučno zasnovan sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda…

Opatija – Nastavnici stručnih predmeta Ugostiteljske škole u Opatiji već treći mjesec zaredom pohađaju tečaj HACCP sustav za potrebe u teoretskoj i praktičnoj nastavi.
Inače, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) je naučno zasnovan sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, kemijskog ili mikrobiološkog hazarda u svim fazama.
– Ovom edukacijom želimo obogatiti nastavne planove i programe iz područja ugostiteljsko kuharstvo, slastičarstvo i posluživanje kako bi svi učenici nakon završene škole imali odgovarajuća saznanja o higijeni koja definira kritične kontrolne točke, te pred i post potrebne aktivnosti, preduvjetne radnje, upute o vođenju evidencija te svim preventivnim djelovanjima i samokontrolom higijenskih uvjeta u pripremi i posluživanju hrane u ugostiteljstvu, a sukladno zakonskim obvezama, kazao je Damjan Miletić, ravnatelj Ugostiteljske škole.
HACCP sustav se sastoji od dvije osnovne komponente – HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu značaja tih opasnosti po ljudsko zdravlje, a CCP (kritične kontrolne točke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminirati rizik po sigurnost hrane ili njegov utjecaj svesti na prihvatljiv nivo, kao i vršiti njihova kontrola.

Liburnija.net: Stalnim usavršavanjem do vrhunskih rezultata @ Ugostiteljska škola Opatija

Liburnija.net: Stalnim usavršavanjem do vrhunskih rezultata @ Ugostiteljska škola Opatija


Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!