Halucinacija Davora Žica: Quiscoteque

kviskoOtputujte sa mnom na trenutak. Putujemo u neobičnu situaciju u kojoj se još uvijek emitira kvalitetan, zanimljiv i poučan televizijski program. Upravo ste obilno večerali, otkopčali gornji gumb na hlačama i sjeli pred plavi ekran. A na teveu – Kviskoteka.
Oliver ozbiljnim glasom objašnjava da počinje igra asocijacija, u kojoj prvi kreće I. Otvara polje D2 iza kojeg se krije pojam – ”veliki komad“.
Nakon njega E. otvara polje D1, a kad tamo – ”kamen“. M., nakon što je otvorila polje D3 i otkrila ”Županiju“ nudi rješenje stupca – Ingo Kamenar.
Uskoro je otkriveno i rješenje stupca B – ”savjet“.
– B1 – otvara novu rubriku M. Pojam je ”Štanger“, slijede ”Luttenberger“ i ”Vlatković“.
– Hm… Za ovog zadnjeg nisam nikad čula, ali ostali su gradonačelnici Opatije, pa to nudim i kao rješenje stupca, kaže M., i u – u pravu je. Ostao je još samo jedan stupac.
I. kreće na polje C1 i dobiva ”plavo“. U istom se stupcu nalaze i pojmovi ”sedam“, ”tigar“ i ”Nabukodonozor“.
– Ali, to nema smisla!
– Tako je, ”nema smisla“ je rješenje ovog stupca, uz rješenja ostalih stupaca – ”Ingo Kamenar“, ”savjet“ i ”gradonačelnik Opatije“. Želite li ponuditi konačno rješenje – pita Oliver.
– Ah, ako tako postavite, onda je potpuno jasno. Konačno rješenje je – ”Savjet za upravljanje imovinom Grada Opatije”, zaključi I.

Similar articles

Tjedni retrovizor

2 years ago

Tjedni retrovizor

9 years ago

Tjedni retrovizor

5 years ago
error: Content is protected !!