HNK Rijeka i Fakultet zdravstvenih studija potpisali ugovor o suradnji @ Rijeka

HNK Rijeka i FZSRI bit će partneri u osmišljavanju i organiziranju edukacija s temama unapređenja zdravlja sportaša, provodit će se istraživanja na tu temu i primjenjivati nove znanstvene spoznaje u očuvanju i unapređenju zdravlja vrhunskih sportaša, ali i sportaša iz mlađih uzrasnih kategorija.

Rijeka – Danas je u Rijeci, na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, predstavljena suradnja između Fakulteta i Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Suradnja je formalizirana i Ugovorom o suradnji, a o tome što ona znači za obje organizacije, kao i za lokalnu zajednicu u cjelini danas su govorili dekan Fakulteta zdravstvenih studija, prof. dr. Alan Šustić, sportski direktor Kluba, g. Srećko Juričić te začetnici ideje o suradnji: Nataša Bakarčić, dr. med., voditeljica Medicinske službe HNK Rijeka, Kristijan Zulle, mag. physioth., predavač na Fakultetu te mag. physioth Marin Polonijo, glavni fizioterapeut HNK Rijeka.

Kristijan Zulle na početku predstavljanja kazao je prisutnima kako je temelj ove priče dobrobit studenata koji će obavljanjem prakse u Kampu na Rujevici dobiti priliku raditi s vrhunskim sportašima, u odličnim uvjetima i s izvrsnim mentorima: Ovom suradnjom studenti fizioterapije FZSRI dobit će priliku raditi s vrhunskim sportašima u izvrsnim uvjetima stadiona na Rujevici i pod mentorstvom vrsnih stručnjaka iz HNK Rijeka (Marina Polonija, dr. Nataše Bakačić i dr. Bobana Dangubića). HNK Rijeka bit će u mogućnosti prepoznati buduće vrhunske stručnjake koji joj mogu pomoći u radu medicinskog tima. HNK Rijeka i FZSRI bit će partneri u osmišljavanju i organiziranju edukacija s temama unapređenja zdravlja sportaša, provodit će se istraživanja na tu temu i primjenjivati nove znanstvene spoznaje u očuvanju i unapređenju zdravlja vrhunskih sportaša, ali i sportaša iz mlađih uzrasnih kategorija. Vjerujemo da će naša suradnja biti važan kotačić u budućim uspjesima HNK Rijeka.

Jedan od važnijih segemenata uspostavljene suradnje je prihvat studenata – budućih fizioterapeuta na praksu u HNK Rijeka gdje će, kako se nadovezao i glavni fizioterapeut HNK Rijeka, Marin Polonijo, oni u konkretnim situacijama proći sve faze koje slijede nakon ozljede igrača kako bi se on vratio natrag na teren. Te faze, objasnio je, podrazumijevaju dijagnostičke postupke, vrijeme oporavka u klinici, vrijeme oporavka u fitnessu, rehabilitaciju, prevenciju od ponovnog ozljeđivanja te, konačno, i povratak na teren. HNK Rijeka ima odlične medicinske i druge uvjete, no sama oprema ne znači ništa bez tima, bez ljudi koji rade u Medicinskoj službi. U tom smislu, studenti Fakulteta zdravstvenih studija podići će nivo rada cijele Službe, kazao je Polonijo.

Jedna od glavnih pokretača cijele ideje o suradnji, voditeljica Medicinske službe Nataša Bakarčić, ispričala je sve o ciljevima ove suradnje kako za Klub, tako i za studente te otkrila brojne druge mogućnosti koje ovakva suradnja podrazumijeva poput organizacije stručnih skupova, edukacija i radionica.

I dekan Fakulteta zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Alan Šustić pozdravio je ovakav tip obostrano korisne suradnje: Vizija Fakulteta zdravstvenih studije je postati vodeća ustanova za visokoškolsko obrazovanje zdravstvenih kadrova u široj regiji, s posebnim interesom u razvijanju diplomskih sveučilišnih studijskih programa i cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih kadrova. U tom segmentu razvijanje programa vezanih za sport, kao što su npr. sportska fizioterapija ili prehrana sportaša, u samom su fokusu našeg interesa. A sigurno najvažniji sportski subjekt naše regije, a i šire, je HNK Rijeka pa stoga i ne moram isticati koliko za naš fakultet znači suradnja s HNK Rijeka, kako danas tako i u budućnosti.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net