IDS za izgradnju pristupne ceste za Slavići @ Opatija


Prema prijedlozima IDS-a, trebalo bi iskoristiti sadašnju izgradnju tunelske ceste i predvidjeti pristupne ceste za gornje krajeve, a isto tako reorganizirati promet u naselju Zora.
Opatija – Predstavnici IDS-a Roberto Žigulić i Mladen Žigulić na jučerašnjoj su konferenciji za novinare u prostorijama stranke iznijeli prijedloge za Urbanistički plan uređenja naselja Opatija i opatijski Prostorni plan, kojima bi se trebala poboljšati prometna mreža na ovom području.
– Prometnice su važan dio prostornog planiranja, jer je cestovni pristup temeljni preduvjet da se zemljišta u građevinskoj zoni pretvore u građevinske čestice, a gradnjom na takvim područjima profitirao bi i sam Grad Opatija, kazao je predsjednik IDS-a Roberto Žigulić.
Dva su prostorno-planska dokumenta trenutačno u fazi usvajanja izmjena i dopuna, a izmjenama koje za Prostorni plan, a kasnije i urbanističke planove naselja Travičići i Slavići koje predlaže IDS omogućilo bi se kvalitetnije povezivanje zaleđa s brzim cestama i centrom Opatije, ali i Rijekom te Istrom.
– U gornjem kraju izvode se radovi vrijedni preko 13 milijuna kuna na gradnji punog profila tunelske ceste i druge cijevi, pa bi bilo dobro i da se Grad priključi na taj vlak. Studija utjecaja na okoliš Bina-Istre predvidjela je da se postojeći pješački nathodnici Slavići, Puhari i Benčinići rekonstruiraju kao putni prijelazi, stoga bi u Prostori plan trebalo ugraditi i pristupne ceste kako bi se zaleđe lakše spojilo s autocestom, kazao je član predsjedništva IDS-a Mladen Žigulić.
Prema mišljenju predsjedništva IDS-a, trebalo bi predvidjeti nerazvrstane ceste čvor Anđeli-Kolavići-Slavići, dionica Travičići-Slavići, dionica čvor Veprinac-Travičići-Slavići te čvor Benčinići na liburnijskoj zaobilaznici.
– Grad je uložio više od 7 milijuna kuna u cestu Carmen Sylva, ali problem je što okolne cestice ne prate taj standard, jer se njima odvija dvosmjerni promet iako su jedva dostatne za jednosmjerni. Predlažemo tako da se nakon usvajanja UPU-a krene s izradom projektne dokumentacije za prometnice Zora-Varljenska cesta, te prometnice Plahuti-Ulica Antuna Mihića, koje bi trebale biti jednosmjerne s pješačkim hodnicima, a eventualna proširenja mogla bi se iskoristiti za uzdužna parkirališta kojih kritično nedostaje, sumirao je Mladen Žigulić i prijedloge za Izmjene i dopune UPU-a Opatija.
Davor Žic / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net