Informacija o pristupnim cestama na tunelsku cestu

U uredu gradonačelnika održana je konferencija za novinare o ovoj tematici na kojoj su javnosti iznesene kronološke činjenice i aktivnosti oko pristupnih cesta.

Opatija – Jučer je u uredu gradonačelnika održana je konferencija za novinare, vezana uz aktivnosti oko pistupnih cesta, na kojoj su nazočili zamjenica opatijskog gradonačelnika Marina Gašparić, predsjednik Gradskog vijeća Opatije O’Brien Sclaunich, pročelnik UO za prostorno planiranje Grada Opatije Zdenko Tupanjac i voditelj Tehničkog odsjeka UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije Raul Degano.

Zamjenica opatijskog gradonačelnika Marina Gašparić iznijela je niz podataka koji svjedoče o tome kako se od 2005. u gradskim planovima i proračunima tretirala izgradnja ovih prometnica kako bi javnost imala sve relevantne informacije. Reakcija je to i na prozivke članova MO Veprinac s prošlotjedne konferencije za medije, na kojima se proziva aktualna vlast što nije izgradila pristupne ceste do čvora Anđeli.

Gašparić je istakla da je činjenica da je bivša gradska vlast 25. studenog 2005. zaključila ugovor s Plan inženjeringom d.o.o. Rijeka za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prometnice Kolavići – Slavići na iznos od 80.738 kn bez PDV-a. Na 28. sjednici poglavarstva održanoj 24. siječnja 2006. donesen je zaključak o usvajanju idejnog rješenja i obveza da se na osnovu njega podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu, ali da se odustaje od izrade idejnog projekta. Tu se javlja i prvo pitanje: koja je svrha podnošenja zahtjeva za lokacijsku kada se odustalo od izrade idejnog projekta? Plaćeno je tada, 30.siječnja 2006. samo idejno rješenje u iznosu od 42.700 kn

Iako se, dakle, 2006. odustalo od izrade idejnog projekta, nastavlja zamjenica gradonačelnika, u proračunu za 2007. planirala su se sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 50.000 kn. Zatim se u I. izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. sredstva iz 2007. prenose u 2008. u istom iznosu, ali projekt se i dalje ne naručuje. U proračunu za 2009. (koja je bila izborna godina) opet se planiraju sredstva, ali sada 100.000 kuna , no – projekt se i dalje ne naručuje.

Za sve to vrijeme od 2006. do 2009. još uvijek nije dobivena lokacijska dozvola i svi su svjesni da se ona ne može ni dobiti. Dolaskom nove gradske vlasti, izmijenjen je proračun u kojem se više ne planira iznos od 100.000, ali ne zato što se ne uvažavaju potrebe mještana, već zato što nema i neće biti lokacijske.

Bitno je naglasiti, da je u prostornom planu iz 2001. ucrtana trasa ceste Slavići-Kolavići. Onda je 2005. napravljeno spomenuto idejno rješenje, ali za trasu sjevernije od trase ucrtane u planu. Uvidjelo se da ona prva, južnija trasa nije pogodna, pa se zato projektirala trasa sjevernije. Slijede izmjene prostornoga plana, koji stupa na snagu 2007. no u njemu se briše stara trasa, tako da ni jedne nema ucrtane u planu.

Zbog nemogućnosti dobivanja lokacijske dozvole, jer nisu izrađeni UPU Slavići i UPU Kolavići, u ožujku 2010. odustalo se od zahtjeva za dobivanje lokacijske dozvole, u protivnom bi zahtjev bio odbijen. Pravo je pitanje zašto se potrošilo 42.700 za dokumentaciju za koju se znalo da se neće moći ishoditi lokacijska dozvola.

Na konferenciji za medije predstavnika MO Veprinac istican je problem spoja Slavići-Kolavići i rekonstrukcija pristupne ceste Vas-Zatka, iako je iz dokumentacije jasno da se razmatralo samo pitanje spoja Slavići –Kolavići.

U svim razgovorima sa Bina Istrom, pa tako i u ožujku ove godine Grad je dobio potvrdu da se vodi računa o potrebama Slavića koje će se riješiti izgradnjom novog nadvožnjaka s dvije prometne trake i veće nosivosti. Bina Istra još nije izradila dokumentaciju, jer prethodno mora čekati na donošenje izmjena prostornog plana Primorsko-goranske županije i definiranja statusa čvora Veprinac i povezivanja s Jurdanima. Kada svi ovi prethodni koraci budu napravljeni, tada će se i Grad Opatija uključiti u hodogram sa svojim planovima obnove ili gradnje cesta na tom području.

Kako se ne bi ponovilo da se naručuje izrada idejnih rješenja koja se ne mogu realizirati i uvažavajući činjenicu da tunelska cesta postaje autoput, u proračunu za 2013. će se planirati izrada stručne analize. Ona će sagledati ukupno stanje promete problematike cijelog tog područja i operativnim planom dati prijedlog mogućih rješenja. U Opatiji postoji i niz drugih cesta koje trebaju obnovu. Gradnja cesta inače je vrlo skupa, pojasnila je Gašparić, i stoga je nužno sagledavati ovu problematiku kroz broj stanovnika pojedinih naselja, tranzitni promet koji se odvija pojedinom cestom, kao i vlasništvom nad zemljištem trase ceste. Konkretno, za spoj Slavići-Kolavići vlasništvo je privatno. Obećavati nešto napamet nije fer prema stanovnicima, poručila je Gašparić, a to se sudeći po ovoj kronologiji radilo od 2005. do 2009. godine, dok se u stvarnosti ništa nije dogodilo.

Uz to, svi gradski vijećnici dobili su još u lipnju, nakon postavljenog pitanja na GV u svibnju, iscrpan kronološki pismeni odgovor na isto ovo pitanje. A među njima su i vijećnici koji predstavljaju MO Veprinac i koji su na to pitanje nedavno sazvali konferenciju za medije. Čelnici gradske vlasti svjesni su realnih prometnih problema koje imaju stanovnici Slavića, ali njihovom rješavanju pristupaju profesionalno.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!