Internetska anketa LIST-a: Dražani žele mjesne odbore, vrtić i POS stanove @ Mošćenička Draga

Arhiva PodUčkun.net: Mošćenička Draga

Arhiva PodUčkun.net: Mošćenička Draga

Kako bi građani mogli sudjelovati u kreiranju politike u svojoj lokalnoj sredini i poboljšavanju života, 72 posto ispitanog stanovništva, se zalaže za osnivanje mjesnih odbora (MO Draga, Brseč i Mošćenice).

Mošćenička Draga – Članovi Liburnijske stranke, najnovije političke opcije u Općini Mošćenička Draga, organizirali su nedavno internetsku anketu kako bi otkrili želje i potrebe svojih sugrađana. Prema riječima predsjednika draškog ogranka LIST-a Igora Lencovića, građanima su postavili pet pitanja vezanih uz razvoj općine, načine osiguravanja ostanka mladih ljudi te osnivanje mjesnih odbora.

Igor Lencović - predsjednik ogranka Mošćenička Draga

Igor Lencović – predsjednik ogranka Mošćenička Draga

Na pitanje o ekonomskom razvoju, većina sudionika, njih čak 81 posto je odgovorilo da se treba temeljiti na turizmu i malom obrtništvu te poljoprivredi i ribarstvu. Pored klasičnog turizma (33 posto) ističe se potreba za razvijanjem turizma aktivnog odmora (biciklizma, planinarenje, pustolovni), agroturizam, turizma za mlade i zdravstvenog turizma jer bi sve od navedenog produžilo turističku sezonu (67 posto).

Kako bi građani mogli sudjelovati u kreiranju politike u svojoj lokalnoj sredini i poboljšavanju života, 72 posto ispitanog stanovništva, se zalaže za osnivanje mjesnih odbora (MO Draga, Brseč i Mošćenice).

Izrazito se sa 89 posto građani zalažu da općina potiče i subvencionira stambeno zbrinjavanje mladih – putem primjerice modela poticane stanogradnje, te naglašavaju potrebu da se što prije izgradi vrtić, budući da je prošle godine jako puno djece ostalo bez mjesta u vrtiću te su bili prisiljeni slati svoju djecu u vrtić u Lovran.

– Zadovoljni smo velikim odazivom građana na internet anketu koju je proveo LIST te podržavamo stvaranje politike u općini koja će se razvijati na potrebama građana i razvijanju ekonomije kroz turizam, obrtništvo i agroturizme što će stvoriti nova radna mjesta, i time osigurati mladima i starijima egzistenciju kao i ostanak u našem lijepom kraju. LIST aktivno komunicira sa građanima putem facebooka i na taj način želi pratiti potrebe građana, napomenuo je Igor Lencović.

Ivan Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!