Internetsko savjetovanje: Što je potrebno na Slatini?

Slatina - područje obuhvata

Internetsko savjetovanje za prijedloge oko budućeg izgleda, uređenja i sadržaja na opatijskoj Slatini.

Opatija – Grad Opatija poziva svu zainteresiranu javnost – građane, hotelijere, ugostitelje – da se uključi u internetsko savjetovanje, koje će trajati mjesec dana (zaključno sa 7. lipnjem ove godine) i pošalje svoje prijedloge oko budućeg uređenja kupališta Slatina (uključivši i područje Pančere) u Opatiji.

Zbog situacije u kojoj se našao aktualni korisnik, tvrtka Rivijera, te problema koji se javljaju sa održavanjem ove plaže, Grad je sada u poziciji da hitno mora naručiti programsko-prostornu studiju kupališta Slatina (sa prostorom Pančere). Po izradi studije, ona će biti dostavljena Primorsko-goranskoj županiji koja raspisuje natječaj za izbor koncesionara i dodjelu koncesije za upravljanje kupalištem Slatina.

Zainteresirani mogu svoje prijedloge poslati na e mail adresu: tomica.stivic@opatija.hr.

Prijedlozi se mogu odnositi i na izgled, kao i na sadržaje koji bi se trebali naći na Slatini, a područje obuhvata vidljivo je na fotografiji uz ovaj tekst.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!