Intervju: Niti jedno paljenje vatre ne smije biti bez nadzora

Mladen Šćulac

Mladen Šćulac

Opatija, Matulji – Mladen Šćulac, zapovjednik Javne vatrogasne postaje Opatija, koja svojim nazdorom i djelovanjem pokriva područje sve četiri jedinice lokalne samouprave na Liburniji, govori o zaštiti od požara, novom centru za obuku vatrogasaca koji se planira izgraditi na području bivše vojarne u Šapjanama, sigurnosnoj situaciji na području Općine Matulji, ali i o životu vatrogasaca.
– Vatrogasne postrojbe sa svojim vatrogascima prve su snage pri požarnim događajima, kemijskim akcidentima, elementarnim nepogodama i sličnim izvanrednim situacijama u kojima je ugrožen život, zdravlje i imovina. Vatrogasac je tehnički obrazovan i operativno osposobljen stručnjak za djelovanje u općim uvjetima.
Liburnija.net: Kakva je bila situacija tijekom ljetne sezone? Koliko intervencija su imali opatijski vatrgasci, kakve vrste, i kakva je usporedba s proteklom godinom?
– Treba napomenuti da vatrogasnim postrojbama sezona požara traje cijelu godinu. Povećana opasnost od požara otvorenog prostora je tijekom ljetnih mjeseci dok je u ”zimskom” periodu veća opasnost od požara dimovodnih kanala te požara krovišta. U ljetnoj sezoni bilo je manjih požara otvorenog prostora koji su brzo pogašeni zahvaljujući vatrogasnim postrojbama JVP Opatija i DVD Kras Šapjane. Treba pohvaliti stanovništvo općine Matulji koje se pridržavalo zabrane loženja na otvorenom prostoru te nas obavještavalo o uočenoj pojavi dima i vatre na području općine. Grubo rečeno intervencije možemo podijeliti na požare i tehničke intervencije. Pod tehničkim intervencijama podrazumijevamo zatvaranje vodovodnih i plinskih instalacija, oslobađanje priklještenih osoba iz vozila pri prometnim nesrećama, spašavanje osoba i životinja iz nepristupačnih terena kao što su rupe, škrape, vrtače, ponori. Za primjer tehničkih intervencija možemo uzeti nevrijeme koje je u ponedjeljak, 12. listopada poharalo liburnijski kraj. Zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta (pada temperature i porasta brzine vjetra) došlo je do rušenja velikog broja grana i stabala na prometnice, osobna vozila, zgrade. U vremenskom periodu od jednog sata zatraženo je dvadesetak poziva na intervenciju.
Liburnija.net: Krajem listopada ističe zabrana paljenja otvorenih vatri bez nadzora. Znači li to da za paljenje korova ili druge ”jesenje radosti” ne treba svoju namjeru prijaviti vatrogascima?
– Istina, krajem listopada ističe zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru. Moram skrenuti pažnju da nijedno paljenje ne smije biti bez nadzora, odnosno osoba koja vrši spaljivanje ima obvezu biti prisutna te osigurati uvjete da se ta vatra ne pretvori u požar.
Liburnija.net: Kakve se mjere sigurnosti trebaju poduzeti prilikom paljenja otvorene vatre? Jesu li česte situacije u kojima takva vatra izmakne kontroli?
– U periodu kada je dozvoljeno paljenje, osobe koje vrše spaljivanje dužne su napraviti prijavu mjesta spaljivanja i osigurati uvjete da ne dođe do širenja na okoliš. U slučaju nepovoljnih meteoroloških uvjeta (jak vjetar, dulji sušni period) JVP Opatija može odbiti dati suglasnost za vršenje spaljivanja. Spaljivanje se smije vršiti kada se pripremi sigurnosni pojas odnosno očisti okolno zemljište od svih gorivih tvari u krugu 3 metra od ruba te osigurano i postavljeno pričuvno sredstvo za gašenje (najčešće voda). Po završenom spaljivanju osobe su dužne pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre u potpunosti pogasiti te izvijestiti vatrogasnu postrojbu. U praksi situacije kada se požar prilikom paljenja otvorene vatre otme kontroli nisu česte ali se događaju. Jedan od takvih primjera je požar u Lovranskoj dragi, Križevica u zimskom periodu kada su uz vatrogasne postrojbe Primorsko-goranske županije intervenirali i avioni za gašenje požara-kanaderi.
Liburnija.net: Provodite li akcije edukacije stanovništva vezane uz ovakve situacije?
– Prilikom rada vatrogasne postrojbe javnost obavještavamo putem medija ali iskoristili smo i mogućnost putem uplatnica za vodu tvrtke ”Komunalac” kojoj se zahvaljujemo za pruženu pomoć. Stanje zaštite od požara u općini Matulji je zadovoljavajuće ali to ne znači da se može doći i do boljih rezultata. Ljudska radnja uzrok je više od 80 posto svih intervencija. Ova situacija od zadovoljavajućeg do još boljeg može se podići samo stalnom edukacijom stanovništva. Na ovom području Dobrovoljno vatrogasno društvo Kras Šapjane educira djecu i mladež u osnovnim školama te kroz odjeljenje mladeži u dobrovoljnom društvu.
Liburnija.net: Tijekom ljeta odrađena je i velika zajednička akcija čišćenja okoliša bivše vojarne u Šapjanama. Kakvo bi se vatrogasno postrojenje tamo trebalo nalaziti, što će ono sadržavati, te kad bi trebalo zaživjeti?
– Sa razvojem preventive u zaštiti od požara iz godine u godinu smanjuje se broj požarnih događaja, a s time i štete kao njihova posljedica. Iz razloga sigurnosti i zaštite života gasitelja zaključeno je da je potrebno poduzeti korake prema ostvarivanju uvjeta kontinuiranog teorijskog i praktičnog osposobljavanja vatrogasnih kadrova.. Vatrogascima je neophodno potrebno stvoriti uvjete za uvježbavanje što sličnijima onima koji se događaju prilikom stvarnog požarnog događaja ili akcidenta bilo kakve vrste. Sam Vatrogasni poligon sastojat će se od različitih prostora na kojima će se uvježbavati primjena VATROGASNE TAKTIKE odnosno rad u kontejnerima tzv. VRUĆI TRENING, simulacije rada na šumskim požarima (orijentacija, oprema i sredstva, protuvatre), intervencije na visinama, dubinama, na vodi, spašavanje ljudi s razine zemlje, prometna sredstva, tuneli (simulacija vjetra-propuh, temperature, dima, vode, magle, buke, prašine…), razne vrste poligona, vozači – strojari (osnovni dio rada sa vatrogasnim vozilima i njihovom specijaliziranom tehnikom, terenska vozila), rad sa pilama (motorna, za metal i beton…) i drugim alatom, izlijevanje vode, zatvaranje vode, plina…(kanalizacija).
Liburnija.net: Kako ocijenjujete sigurnosnu situaciju u Matuljima i okolici po pitanju vatrogasne zaštite?
– Zadovoljavajuću situaciju u zaštiti od požara imamo zahvaljujući razumijevanju općine Matulji koja ulaže velika sredstva u zaštitu od požara na svom području, te DVD Kras Šapjane s odjeljenjem u Munama koje vrši stalni kontakt i edukaciju stanovništva a na raspolaganju je tijekom 24 sata za bilo koju vrstu intervencija. U vatrogasnom centru zamijenjeni su prozori na prostoru koji će za vlastite potrebe koristiti DVD Kras dok su u Munama zamijenjena ulazna vrata u garažu. Područna vatrogasna zajednica Liburnije obnovila je vozni park liburnijskih vatrogasnih postrojbi s četiri nova vozila od čega je nabavila jedno malo navalno vozilo BREMACH za potrebe DVD Kras. JVP Opatija dala je dobrovoljnom društvu na korištenje dva ispravna vozila iz svojeg voznog parka.
Liburnija.net: Planira li JVP Opatija neke akcije na matuljskom području u skoroj budućnosti?
– JVP Opatija i DVD Kras Šapjane kao sastavni dio Područne vatrogasne zajednice Liburnije nositelji su organizacije županijskog vatrogasnog natjecanja 2008. godine u Munama te županijske vatrogasne vježbe Primorsko-goranske županije 2009. godine u Vatrogasnom poligonu kao i čišćenja okoliša bivše vojarne. Trenutno je većina akcija usmjerena prema dovođenju prostora bivše vojarne u funkciju vatrogasnog poligona. Zbog same veličine i zahtjevnosti pripreme te namjene poligona to je višegodišnji projekat koji vodi Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije..
Tekst je objavljen u dogovoru s listom Tramontana
Davor Žic

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net