Ispunite upitnik i pomozite u evaluaciji Lokalne razvojne strategije

Samim ispunjavanjem anketnog upitnika uvelike ćete pomoći u radu LAG-a kako bi relevantne podatke s terena mogli objediniti u Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije u razdoblju do 2018. godine.

Rukavac – Za potrebe prikupljanja podataka za vrednovanje rada LAG-a i provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Terra liburna” za razdoblje 2014.-2020. pripremljen je anketni upitnik.

– Zamolili bi čitatelje da odvoje 5 minuta vremena i ispunite anketni upitnik koji je u potpunosti anoniman, te je sastavljen za potrebe prikupljanja podataka za vrednovanje rada LAG-a i provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu LAG) “Terra liburna” za razdoblje 2014.-2020.. Samim ispunjavanjem anketnog upitnika uvelike ćete pomoći u radu LAG-a kako bi relevantne podatke s terena mogli objediniti u Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije u razdoblju do 2018. godine (međuevaluacija). Uspješna provedba Lokalne razvojne strategije temelji se na implementaciji predloženih mjera odnosno tipova operacija unutar zadanih ciljeva razvoja. To podrazumijeva uspostavu kvalitetnih sustava praćenja provedbe i evaluacije učinaka provedbe Lokalne razvojne strategije kako bi se omogućilo jednostavno, učinkovito i dinamično mjerenje napredovanja zacrtanih ciljeva. Evaluacija je bitna jer LAG provjerava da li su ciljevi iz Lokalne razvojne strategije i dalje relevantni, utvrđuje koliko je provedba LEADER-a doprinijela provedbi Zajedničke poljoprivredne politike i Lokalne razvojne strategije, saznaje da li su postignuti ciljevi LAG-a i Lokalne razvojne strategije, dobiva smjernice kako poboljšati rad LAG-a i upravljanje, prikazuje napredak i provjerava da li je LEADER pristup funkcionalan na terenu, prikazuje dodanu vrijednost LEADER-a, te priprema poboljšanja za sljedeće proračunsko razdoblje. Anketni upitnik možete ispuniti na ovom linku do 30. studenog, poručili su iz Lokalne akcijske grupe “Terra liburna”.

 

 

error: Content is protected !!