Izbori za mjesne odbore @ Lovran

lovran…nova vijeća traže se u četiri lovranska mjesna odbora – Lovranšćina, Medveja, Bahova i Rezine…
…natječe se samo jedna nezavisna lista, ona Davora Martinčića…

Lovran – U Opatiji se još uvijek povlače repovi s nedavnih izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a slična procedura uskoro očekuje i Lovrance. U nedjelju, 3. srpnja od 7 do 19 sati provest će se izbori za članove vijeća četiri lovranska mjesna odbora – Lovranšćina, Medveja, Bahova i Rezine, koje broje po sedam članova.
Zanimljivo je da se natječe samo jedna nezavisna lista, i to ona Davora Martinčića, u izborima za Vijeće MO Lovranšćine. Liste za prva dva mjesna odbora – Bahova i Rezine, praktički su identične, barem gledajući nazive stranaka, pa u utrku za vijećnike ulaze HDZ, HSU, SDP i IDS. U izborima za Vijeće MO Lovranšćine natječu se također četiri liste, ovog puta bez HDZ-a, ali s jedinim nezavisnim kandidatom Davorom Martinčićem.
Najmanji interes, čini se, vlada za pozicijama u Vijeću Mjesnog odbora Medveja, gdje se natječu samo dvije liste – jedna Hrvatske stranke umirovljenika, a druga koalicije IDS-a i SDP-a.
Službene kandidacijske liste objavljene su nedavno, pa u nastavku možete pročitati imena svih kandidata na predstojećim izborima za mjesne odbore na području Općine Lovran.
Zanimljivo je da se natječe samo jedna nezavisna lista, i to ona Davora Martinčića, u izborima za Vijeće MO Lovranšćine. Liste za prva dva mjesna odbora – Bahova i Rezine, praktički su identične, barem gledajući nazive stranaka, pa u utrku za vijećnike ulaze HDZ, HSU, SDP i IDS. U izborima za Vijeće MO Lovranšćine natječu se također četiri liste, ovog puta bez HDZ-a, ali s jedinim nezavisnim kandidatom Davorom Martinčićem.
Najmanji interes, čini se, vlada za pozicijama u Vijeću Mjesnog odbora Medveja, gdje se natječu samo dvije liste – jedna Hrvatske stranke umirovljenika, a druga koalicije IDS-a i SDP-a.
Službene kandidacijske liste objavljene su nedavno, pa u nastavku možete pročitati imena svih kandidata na predstojećim izborima za mjesne odbore na području Općine Lovran.
MO BAHOVA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1. RENE DUŠEVIĆ, Hrvat, Lovran, 26. divizije 8, nositelj liste
2. PETAR MILETIĆ, Hrvat, Lovran, 43. istarske divizije 5
3. NIKOLA TUSTONJIĆ, Hrvat, Lovran, 43. istarske divizije 5
4. SILVANO RAFFAELLI, Hrvat, Lovran, Omladinska 13
5. JOSIP PODOBNIK, Hrvat, Lovran, Šetalište m. Tita 40
6. DRAGAN MATKOVIĆ, Hrvat, Lovran, Šetalište m. Tita 11
7. GORAN SAMARDŢIĆ, Hrvat, Lovran, 43. istarske divizije 1/7
2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1. ROBERT POPESKIĆ, Hrvat, Lovran, Cvjetni put 26, nositelj liste
2. MIRKO DUJMOVIĆ, Hrvat, Lovran, Cvjetni put 30
3. IVONE OBRADOVIĆ, Hrvatica, Lovran, Bahova 10
4. BERISLAV MIKLOŠEVIĆ, Hrvat, Lovran, Omladinska 6
5. VELIMIR MILADINOVIĆ, Srbin, Lovran, Omladinska 11
6. DUŠAN VLAŠĈIĆ, Srbin, Lovran, Put Školarovo 6
7. MARIJO TANCABEL, Hrvat, Lovran, Omladinska 11
3. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS – DDI
1. VIŠNJA MARINĈIĆ, Hrvatica, Lovran, Put Školarovo 4, nositelj liste
2. RIKARD MARKOVIĆ, Hrvat, Lovran, Šetalište m. Tita 47
3. DAVOR STAMBULIĆ, Hrvat, Lovran, 43. istrske divizije 18
4. ANA TIĈINOVIĆ, Hrvatica, Lovran, Ţrtava fašizma 21
5. GUERINO MARINĈIĆ, Hrvat, Lovran, Put Školarovo 4
6. SANJA SINĈIĆ-ANTOLIĆ, Hrvatica, Lovran, 26. divizije 12
7. EDI LOHAJNER, Hrvat, Lovran, 43. istarske divizije 12
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. JELENA MIŠĆENIĆ, Hrvatica, Lovran, Ulica Dr. Nilo Cara 5, nositelj liste
2. MARIN ĐAKOVAC, Hrvat, Lovran, Omladinska 7
3. GORDANA BERTOK, Hrvatica, Lovran, Šetalište m.Tita 31
4. ZLATKO ISAKOV, Hrvat, Lovran, Šetalište m.Tita 32
5. HELI NIKOLOVSKI, Makedonka, Lovran, Bahova 2
6. MILOVAN RIBARIĆ, Hrvat, Lovran, Lokva 16
7. SAŠA ĐUKIĆ, Hrvat, Lovran, 26. divizije 6
MO REZINE
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1. DARIO ZOVIĆ, Hrvat, Lovran, Stari grad 51, nositelj liste
2. MATEA ŠEBETIĆ, Hrvatica, Lovran, Zaheji 24
3. SILVANO VALENTIN, Hrvat, Lovran, Stari grad 51
4. MARKO VLAH, Hrvat, Lovran, Stari grad 34
5. SLAVEN RUKAVINA, Hrvat, Lovran, Šetalište m. Tita 60
6. MARIJAN BILIĆ, Hrvat, Lovran, Zaheji 23
7. MIRJANA ABRAM, Hrvatica, Lovran, Šetalište m. Tita 60
2. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1. MILKO ŠARIĆ, Hrvat, Lovran, Stari grad 37, nositelj liste
2. PETAR MILOTIĆ, Hrvat, Lovran, Brajdice 6A
3. EDI MIŠĈENIĆ, Hrvat, Lovran, Ţrtava fašizma 13
4. STJEPAN ŠINKOVIĆ, Hrvat, Lovran, Šetalište m.Tita 60
5. LAURA MILADINOVIĆ, Hrvatica, Lovran, Ţrtava fašizma 1
6. DRAGUTIN BANOVIĆ, Hrvat, Lovran, Ţrtava fašizma 15A
7. KATICA FONTANA, Hrvatica, Lovran, Zaheji 6
3. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS-DDI
1. VESNA BABIĆ, Hrvatica, Lovran, Rezine 20/a, nositelj liste
2. MARIO ROGOVIĆ, Hrvat, Lovran, Zaheji 2
3. MAURO TESSITORI, , Lovran, Rezine 11 B
4. DEAN SIROTNJAK, Hrvat, Lovran, Rezine 6
5. EDUARD LAZARIĆ, Hrvat, Lovran, Rezine 21 B
6. EDUARD JURĈIĆ, Hrvat, Lovran, Rezine 23
7. BLAŢENKA STEPANIĆ, Hrvatica, Lovran, Stari grad 87
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. MIROSLAV PETKOVIĆ, , Lovran, Rezine 7, nositelj liste
2. ANKA BUTERIN, Hrvatica, Lovran, Ţrtava fašizma 11
3. FRANE BABIĆ, Hrvat, Lovran, Brajdice 1
4. DANICA ŠKALAMERA, Hrvatica, Lovran, Zaheji 13
5. LUKA JELIĆ, Hrvat, Lovran, Stari grad 59
6. ANA-MARIJA BUKOVICA, Hrvatica, Lovran, Zaheji 24
7. JOSIP JURAJ KLINDIĆ, Hrvat, Lovran, Ţrtava fašizma 11
MO MEDVEJA
1. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1. ANTUN KOJANOVIĆ, Hrvat, Medveja, Medveja 20, nositelj liste
2. IVAN IVANIĆ, Hrvat, Medveja, Medveja 10 B
3. IVAN GAJSKI, Hrvat, Medveja, Medveja 21
4. MARA KOJANOVIĆ, Hrvatica, Medveja, Medveja 20
5. RINA IVANIĆ, Hrvatica, Medveja, Medveja 10 B
6. HATIGJE BAJRAJ, Hrvatica, Medveja, Medveja 21
7. ŠEMSA MURTIĆ, Hrvatica, Medveja, Medveja 25
2. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS – DDI, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. DAVOR BRUBNJAK, Hrvat, Medveja, Medveja 11 D, nositelj liste
2. TONI DRUŽETA, Hrvat, Medveja, Medveja 36
3. VELIMIR GRŽIN, Hrvat, Medveja, Medveja 30
4. TATJANA PANĈELAT, Hrvatica, Medveja, Medveja 8
5. BRANKO BRUBNJAK, Hrvat, Medveja, Medveja 11 D
6. MAURO ĈEPIĆ, Hrvat, Medveja, Kali 45
7. RAHIM GURGUŠKA, Hrvat, Medveja, Medveja 3 D
MO LOVRANŠĆINA
1. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

1. NEVEN PALMIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 24, nositelj liste
2. IVAN SIROTNJAK, Hrvat, Lovranska Draga, Lovranska Draga 20 A
3. ECIO MRAK, Hrvat, Tuliševica, Janjetići 35 E
4. NEVENKA STANIĆ, Hrvatica, Lovran, Cesta za Lovransku Dragu 35
5. RITA LINŠAK, Hrvatica, Tuliševica, Ulica Ukovac 50 B
6. MIHAJLO IVKOVIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 89
7. EVICA PALMIĆ, Hrvatica, Liganj, Liganj 24
2. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS – DDI
1. VEDRAN PECULIĆ, Hrvat, Tuliševica, Ulica Brdić 15 B, nositelj liste
2. MARK MRAK, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 24
3. ARSEN BRUMNJAK, Hrvat, Lovranska Draga, Lovranska Draga 36
4. ANTE MILJAK, Hrvat, Lovran, Cesta Lovranska Draga 2
5. RENATO SURIJAN, Hrvat, Liganj, Liganj 19 A
6. MARKO MIHALIĆ, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 38
7. RATKO KIK, Hrvat, Liganj, Liganj 90
3. NEZAVISNA LISTA DAVORA MARTINČIĆA
1. DAVOR MARTINĈIĆ, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 39, nositelj liste
2. ERMANO JURINOVIĆ, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 35 B
3. ZDENKO LAZARIĆ, Hrvat, Lovranska Draga, Lovranska Draga 33
4. NADO SALAMON, Hrvat, Lovran, Cesta Lovranska Draga 6
5. ŢELJKO RUPĈIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 46
6. ADRIANO STARAJ, Hrvat, Liganj, Liganj 78
7. SANJIN KORIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 70
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. DOMIJAN KRŠANAC, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 35 B, nositelj liste
2. DAJANA MODRIĆ, Hrvatica, Lovranska Draga, Lovranska Draga 21
3. NIKOLA ALBANEŽE, Hrvat, Lovran, Cesta Lovranska Draga 12
4. ROBI MARTINĈIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 59
5. EDA KRŠANAC, Hrvatica, Liganj, Liganj 68
6. MILAN KRŠANAC, Hrvat, Tuliševica, Tuliševica 35 B
7. ĐINO MARTINĈIĆ, Hrvat, Liganj, Liganj 59
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!