Izbori za mjesne odbore na području Opatije održat će se 13. listopada

Izbori za mjesne odbore na području Opatije održat će se 13. listopada

Ilustracija / Arhiva Pod Učkun

Pravo predlaganja liste kandidata za članove Vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području Grada Opatije.

Opatija – Gradsko vijeće Grada Opatije na jučerašnjoj sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i to za Mjesni odbor Ika, Mjesni odbor Ičići, Mjesni odbor Poljane, Mjesni odbor Veprinac- Učka, Mjesni odbor Dobreć, Mjesni odbor Pobri, Mjesni odbor Opatija – Punta Kolova, Mjesni odbor Opatija- Vasanska, Mjesni odbor Opatija – Centar I, Mjesni odbor Opatija- Centar II, Mjesni odbor Opatija-Belveder, Mjesni odbor Opatija-Kosovo, Mjesni odbor Opatija-Volosko i Mjesni odbor Opatija-Tošina.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 13. listopada, a izbori se provode u vremenu od 8 do 19 sati.

Rokovi za prijavu kandidatura teku od 22. rujna od 00:00 sati do 29. rujna do 24:00 sata. Pravo predlaganja liste kandidata za članove Vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području Grada Opatije.

Kada birači predlažu listu kandidata za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa. Svaki građanin može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat na listi može biti i podnositelj kandidacijske liste grupe birača.

Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči Grada objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 30. rujna do 24:00 sati.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 24 sata prije održavanja izbora dakle od 1. do 11. listopada, a izborna šutnja trajat će u subotu i nedjelju, 12. i 13. listopada.

 

error: Content is protected !!