Izbori za MO održati će se 14. veljače @ Matulji

izbori_mo_sm…ukupno će se birati u dvadeset mjesnih odbora na području Općine Matulji…
…za pravovaljanu kandidaturu potrebno je prikupiti deset potpisa potpore…

Matulji – Nakon održanih izbora za parlament, predstoji nam nova izborna ‘’utakmica’’ na lokalnom nivou – 12. veljače, u nedjelju, održat će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji.
Naime, Općinski načelnik donio je 03. siječnja Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Matulji za vijeće mjesnog odbora Rukavac, Kućeli, Bregi, Principi, Vlahov Breg, Jurdani, Pužev Komun, Veli Brgud, Žejane, Mune, Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak, Brdce, Jurdanići, Jušići – Centar, Zvoneća, Šmogori – Radetići, Trtni – Osojnaki.
Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 18. siječnja u ponoć. Pravo predlaganja liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području općine Matulji. Kada birači predlože listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa, a svaki građanin svojim potpisom može poduprijeti samo jednu kandidacijsku listu.
Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi Matulji, Trg M.Tita 11, u razdoblju od 04.siječnja 2012. do 18. siječnja 2012., u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, ili ih mogu preuzeti na web stranicama Općine, a rok za prijavu počeo je teći od 04. siječnja.
Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči Općine Matulji, te na web stranici Općine Matulji objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 19.01. 2012. god. do 24,00 sata.
Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!