Izmjena cijena parkinga, dnevnih karti i kazni @ Opatija

Garaža Slatina - izlaz u Rakovčevu ulicu...

Garaža Slatina – izlaz u Rakovčevu ulicu…

Cijena satne karte, uz garažu Slatina, povećava se na 12 kuna po satu (zona 2) odnosno 8 kuna po satu (zona 3) radi obveza po ugovoru o pravo građenja za izgradnju garaže iz 2007. godine.

Opatija – Od 1. srpnja 2013. stupaju na snagu novi Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnim površinama u Opatiji.

Kao što je u više navrata najavljivano, u 2013. godini je za gotovo 60% povećan broj parkiranih mjesta na javnim površinama i u dvije novoizgrađene garaže, radi čega je bilo nužno revidirati i Opće uvjete organizacije parkiranja. Primjerice, samo u vezi skorog početka rada garaže Slatina bilo je nužno izmijeniti Opće uvjete kako radi izmijene režima ulaska u garažu, izgradnje trake za skretanje, tako i drukčijeg zoniranja u području same garaže (umjesto ranije zone ”1“, na tom području sada postoje zone ”2“ i ”3“). Također je potrebu izmjene izazvala i garaža u sklopu sportske dvorane Marino Cvetković.

Novim Općim uvjetima ne povećavaju se površine pod naplatom, no uvode se dvije zone više. Visina dnevne karte i kazne koja se je naplaćivala u slučajevima propisanim Općim uvjetima smanjena je na zbroj satnih karti u pojedinoj zoni (primjerice u ”0“ zoni smanjuje se iznos sa 200 na 140 kn u sezoni i 120 kn po zimi, a u prvoj zoni sa 100 kn na 70 kn ljeti odnosno 60 kn zimi).

Cijena satne karte ostaje ista kao i do sada na 95% parkirnih mjesta, jedino se uz garažu Slatina cijena povećava na 12 kuna po satu (zona 2) odnosno 8 kuna po satu (zona 3) radi obveza po ugovoru o pravo građenja za izgradnju garaže iz 2007. godine. U ove dvije zone više ne postoji niti mogućnost zakupa parkirnih mjesta za hotelske kuće i poslovne objekte.

Općim uvjetima ne mijenjaju se uvjeti (cijena) i kriteriji za kategorije pretplatnika koje su do sada postojale.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!