Javna rasprava o Prostornom planu Grada Opatije


Javna rasprava trajat će od 12. do 26. ožujka, a javno izlaganje za građane održat će se 15. ožujka u 18 sati u dvorani Kulturnog doma Zora. Plan se može svakoga radnog dana pogledati u zgradi Grada.
Opatija – Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije upućen je na javnu raspravu, koja će se održati u razdoblju od 12. ožujka do 26. ožujka. Za to vrijeme, svakog će se radnog dana od 8 do 16 sati moći izvršiti javni uvid u plan, samo ako se navrati do zgrade Grada Opatije na adresi Ulica maršala Tita 3.
Tijekom dva tjedna održat će se i dva javna izlaganja – ono za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.) 15. ožujka u 13 sati, u Vijećnici Grada Opatije, dok će se ono za građane održati istog dana u 18 sati, u dvorani Kulturnog doma ”Zora”.
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade, Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 26. ožujak godine.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!