Javna rasprava o UPU Poljane-Menderi-Strmice @ Opatija

poljane-sm…javna rasprava o UPU 20 počinje danas i traje do 14. listopada…
…javno izlaganje za građane bit će 22. rujna u 18 sati u prostorijama MO…

Opatija – Nakon nekoliko urbanističkih planova s područja Veprinca, te Ike i Ičića, na red su stigle i Poljane. Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavio je Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Poljane – Menderi – Strmice (UPU 20), koja počinje danas, 15. rujna i potrajat će 30 dana, sve do 14. listopada.
Tijekom tog vremena, javni uvid u Plan moguć je svakim radnim danom od 8 do 16 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno. Unutar mjesec dana održat će se i dva javna izlaganja – ono za tijela državne osobe, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i druge osobe određene posebnim propisima održat će se 22. rujna u 13 sati, u Vijećnici Grada Opatije.
Istog dana održat će se izlaganje za građane i Vijeće mjesnog odbora, i to u 18 sati u prostorijama MO Poljane, koji se nalazi na adresi Poljane 67.
– Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade, Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati – poručili su iz Grada.
Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 14.10.2011. godine.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!