Javne površine u funkciji poduzetništva – Nastavlja se potpora poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost @ Matulji

U cilju omogućavanja rada i ostvarivanja prihoda uz zadržavanje radnih mjesta, izvanredno u razdoblju do 31.prosinca 2020. godine omogućiti korištenje javnih površina za postavu ili proširenje postojećih terasa pored ugostiteljskih objekata.

Matulji – Pored odluke i upute o načinu korištenja zatvorenih prostora i školske sportske dvorane prostora, Općinski načelnik donio je odluku kojom će Općina Matulji, u svrhu potpora poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, a u cilju omogućavanja rada i ostvarivanja prihoda uz zadržavanje radnih mjesta, izvanredno u razdoblju do 31.prosinca 2020.godine omogućiti korištenje javnih površina za postavu ili proširenje postojećih terasa pored ugostiteljskih objekata.

– Korištenje javne površine dodjeljivat će temeljem zahtjeva poduzetnika (ugostiteljskih objekta) uz koji je potrebno dostaviti skicu prostora s brojem stolova i stolica koji se namjerava postaviti, uz sljedeće uvjete: da se zauzimanjem javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu, da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprečava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi, zatim da se broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta na površini koja se daje na korištenje po ovom zaključku ne prelazi ukupan broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta u ugostiteljskom objektu i pripadajućoj terasi te da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Općini, stoji u odluci.

error: Content is protected !!