Javni poziv na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste ŽC 5048 u k.o. Poljane i k.o. Puharska

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste ŽC 5048 u k.o. Poljane i k.o. Puharska

...ilustracija...

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, 2. prosinca 2019. godine od 10 do 12 sati u prostoru MO Poljane, na adresi Poljane 67, javili su iz grada Opatije.

Opatija – Županijska uprava za ceste PGŽ objavila je Javni poziv vezano za javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste ŽC 5048 u k.o. Poljane i k.o. Puharska.

– Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta ŽC 5048, Veprinac (Ž5047) – Ičići (D66) u k.o. Poljane i k.o. Puharska, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEOPROJEKT d.d., Opatija. Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izrađena predmetna cesta započelo je 21. svibnja 2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, 2. prosinca 2019. godine od 10 do 12 sati u prostoru MO Poljane, na adresi Poljane 67, javili su iz grada Opatije.

error: Content is protected !!