Javni poziv za iskaz interesa @ Matulji

ponuda_sm…poziv je objavljen 7. rujna, a traje 15 dana…
…nude se prostori u novom Zdravstvenom centru čiji se dovršetak planira u drugoj polovici 2011. godine…

Matulji – Još nekoliko dana traje javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje prostora u zdravstvenom centru općine Matulji. Stoga, svi vi zdravstveno-medicinske prakse, u ovom biste tekstu mogli pronaći put do svoje nove ordinacije, a oni ostali također ga mogu naći zanimljivim u vidu informacije.
Dakle, Općina Matulji započela je izgradnju Zdravstvenog centra općine Matulji čiji se dovršetak planira u drugoj polovici 2011. godine, kada bi Centar trebao započeti sa radom. Prostor Centra proteže se na dvije etaže na način da će na prvoj etaži biti zastupljene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, dok je druga etaža namijenjena svim pravnim i fizičkim osobama koje se bave zdravstvenom i sa zdravstvom povezanom djelatnošću (specijalističke ambulante, ljekarne, fizioterapeutski prostori, trgovine zdravstvenim pomagalima i slično).
Ukoliko tu vidite, svoju priliku, pročitajte i uvjete prijave…
Pravo na podnošenje prijava imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – obrtnici, koje se bave zdravstvenom i sa zdravstvom povezanom djelatnošću. Prijava mora biti dostavljena pismenim putem u zatvorenoj omotnici sa naznakom ”Iskaz interesa za korištenje prostora Zdravstvenog centra općine Matulji” a predaje se neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Matulji, Općinskom načelniku, Matulji, Trg M. Tita 11, u roku od 15 dana od dana objave poziva u sredstvima javnog informiranja (odnosno, 7. rujna).
Prijava treba sadržavati kratak opis dosadašnjeg obavljanja djelatnosti (odgovarajuće iskustvo i reference ukoliko ih osoba posjeduje) te prijedlog korištenja prostora u Centru, a uz prijavu se obavezno prilažu izvadci iz sudskog registra odnosnog obrtnog registra kao i dokaz o upisu u nadležnu komoru ovisno o djelatnosti kojom se zainteresirana osoba bavi.
Ivan Mellor / Liburnija.net
Vezane vijesti:
Položen kamen temeljac @ Matulji

error: Content is protected !!