Javni poziv ŽUC-a za uvid geodetski elaborat @ Veprinac

Javni poziv ŽUC-a za uvid geodetski elaborat @ Veprinac

...ilustracija...

Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH – s pravom upravljanja ŽUC-a PGŽ.

Veprinac – Županijska uprava za ceste PGŽ objavila je Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta ŽC 5048: Veprinac (Ž5047)- Ičići (D66) u k.o. Veprinac, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

— Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH – s pravom upravljanja ŽUC-a PGŽ. Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEO-STIL d.o.o., Matulji. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izrađena predmetna cesta započelo je 22. svibnja 2019. godine. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 5. ožujka 2020. godine u vremenu od 10 do 12 sati u prostoru Etno zbirke Veprinac, Stari grad 5, Veprinac, 51414 Ičići, stoji u obavijesti na službenim stranicama grada Opatije.

error: Content is protected !!