JVP Opatija izdala zabranu loženja vatre na otvorenom

Zabrana je na snazi od 16. ožujka 2020. pa sve dok budu postojale okolnosti povećanog požarnog rizika…

Opatija – Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom zapovjednik JVP Opatija Gordan FIlinić donio je Odluku o zabrani loženja vatre na otvorenom na području Grada Opatije, Općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga. Zabrana je na snazi od 16. ožujka 2020. pa sve dok budu postojale okolnosti povećanog požarnog rizika.