JVP Opatija: Od 1. lipnja zabranjeno je ložiti vatru na otvorenom @ Liburnija

Dojavu o nastanku požara možete javiti na broj 193 ili 112. Ostale obavijesti ili upite možete javiti na telefon Javne vatrogasne postrojbe Opatija, 051/271-800.

Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga – Spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vrtovima i okućnicama zabranjeno je od 1. lipnja, obzirom da tada stupa na snagu Odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru  koja traje do 31. listopada.

— Molimo vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada. Dojavu o nastanku požara možete javiti na broj 193 ili 112. Ostale obavijesti ili upite možete javiti na telefon Javne vatrogasne postrojbe Opatija, 051/271-800. Molimo Vas da poštujete navedenu zabranu spaljivanja jer sukladno Zakonu o zaštiti od požara osoba koja izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od petnaest do sto pedeset tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu do petnaest tisuća kuna, stoji u objavi.

error: Content is protected !!