Kako razvijati turizam u zaštićenom području prirode Nacionalnog parka Risnjak

nacionalni_park_risnjak

U programu su sudjelovali studenti četvrte godine kroz sadržaj predmeta Prirodni resursi u turizmu, pod vodstvom prof.dr.sc. Rade Kneževića s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ujedno i inicijatorom suradnje Fakulteta i Nacionalnog parka Risnjak.

Rijeka – Kako bi ojačali poslovne odnose i unaprijedili svoj znanstveno-stručni razvoj, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i Nacionalni park Risnjak početkom ove godine su i formalno potvrdili međusobnu poslovno-znanstvenu suradnju potpisivanjem Sporazuma o suradnji, u cilju povezivanja znanosti i struke.

Okosnica suradnje bilo je povezivanje teoretskih znanja s turizmom i ekološkom održivosti konkretne destinacije – Nacionalnog parka Risnjak. U programu su sudjelovali studenti četvrte godine kroz sadržaj predmeta Prirodni resursi u turizmu, pod vodstvom prof.dr.sc. Rade Kneževića s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ujedno i inicijatorom suradnje Fakulteta i Nacionalnog parka Risnjak.

Odrađenom terenskom nastavom i istraživanjima na terenu došlo se do niza novih podataka koji se osobito odnose na resurse na višim nadmorskim visinama i njihovu promociju odnosno mogućnost turističke valorizacije. Tim studentskim istraživanjima dodana su i druga znanja koja su prikupili studenti koji su obradili ovu destinaciju kroz izradu seminarskih, završnih i diplomskih radova. Prošle, 2012/13 studijske godine na Fakultetu su izrađena dva diplomska rada (od čega je jedan izložen pred auditorijem na prostoru Parka), dva završna rada te 42 seminarska rada od kojih je svaki obrađivao po jednu temu iz područja edukativnog turizma.

Zaključak istraživanja je da prostor Parka treba ujednačeno valorizirati. Stoga istraživački tim predlaže kartiranje Parka čiji bi kriterij bile dominantne vrijednosti (primjerice prostor najduže trajnosti snježnog pokrivača, mrazišta na kojima se mjere ekstremne temperature, lokacije na kojima je najjači vjetar, mjesta najveće energije reljefa i sl.). Prijedlozi su i obnova markacija i drugih važnih signalizacija (osobito postavljanje obavjesnih ploča, odnosno piktograma), te obnova planinarskih staza i kotiranje glavnih staza – s oznakama kota na svakih 100 metara visine. Na glavnoj stazi i izohipsi od 1000 m mogla bi se podići i brvnara s karakterističnom arhitekturom i sadržajem ambijentalne ponude.

Glavna zajednička aktivnost Fakulteta i Parka koja će uslijediti je izrada Strategije koja bi poboljšala poziciju Parka na turističkom tržištu. Zbog toga je predloženo da se u suradnju uključi i onaj dio nastavnika kojima je marketing bliža struka. Ova suradnja Fakulteta i Parka predstavlja pilot projekt za slična istraživanja jer će Fakultet nastojati ovakav vid suradnje proširiti i na druge sličn subjekte, kao što su Park prirode Učka, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Plitvička jezera te Pećinski park Grabovača u Perušiću.

U petak, 22. studenog u prostorijama NP-a Risnjak održan je okrugli stol s temom „Tematski programi u zaštićenim područjima prirode“. Dr.sc. Rade Knežević, izvanredni profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji osvrnuo se na izvrsnu suradnju koju Fakultet ima s nacionalnim parkom i rekao: „Razvoj turizma u NP Risnjak te u cijelom Gorskom kotaru u skladu je sa strategijom Ministarstva turizma o diverzifikaciji turističkog proizvoda, i jačem razvijanju kontinentalnog turizma. Potrebno je iskoristiti osobitosti bioraznolikosti i na toj osnovi razvijati dodatne turističke proizvode“ . Tanja Augustinović, koordinatorica projekta upravljanja destinacijom Gorski kotar pri Turističkoj zajednici Kvarnera dala je niz zanimljivih primjera kako se može obogatiti ponuda Nacionalnog parka, između ostalih i razvojem tzv. „slow turizma“ – relativno novog trenda koji pretpostavlja odmor, uživanje bez stresa i opuštanje u prirodnom ambijentu a mr.Dragan Turk, stručni voditelj u Javnoj ustanovi Nacionalnom parku „Risnjak“ predstavio je dva tematska programa koji se provode u Parku: šumsku pedagogiju i promatranje divljači. Mr.sc. Sanjin Mihelić, viši kustos u Arheološkom muzeju u Zagrebu iznio je stav kako „Gorski kotar predstavlja izvorno nezagađeno područje koje ima velike potencijale za razvoj arheološkog turizma, a NP Risnjak izuzetno vrijedan brend čiju vrijednost razne struke, pa i arheološka, zajedničkim snagama mogu podići na još višu razinu“.

Podsjetimo, Risnjak je proglašen nacionalnim parkom 1953. godine na prijedlog dr. Ive Horvata. Specifičnost ovog područja, a ujedno i razlog zašto je proglašeno nacionalnim parkom je u tome što se na relativno malom prostoru nalaze brojni geološko-geomorfološki, vegetacijski, klimatski i pedološki fenomeni. Pored turističko – rekreativne, kulturne, i odgojno – obrazovne područje nacionalnog parka ima i znanstvenu namjenu. Naime, masiv Risnjaka već je više od 150 godina područje prirodno – znanstvenih istraživanja. Estetske, rekreativne i turističke vrijednosti Nacionalnog parka pružaju velik potencijal za još jaču valorizaciju u čemu će zasigurno pomoći iskustva i znanja kojima raspolažu kadrovi s Fakulteta. NP Risnjak će realizacijom ovih projekata dobiti zasluženo važno mjesto među turističkim destinacijama u Hrvatskoj.

I. Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!