Kandidature u Općini Mošćenička Draga: dva kandidata za načelnika, četiri kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća

U izbornoj utrci za načelnika Mošćeničke Drage dvoje je kandidata, dok je kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća četiri.

Mošćenička Draga – Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mošćenička Draga objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga te zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga i pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga.

Dva su kandidata u utrci za načelnika, aktualni Rikardo Staraj (PGS-SDP) i Avelino Baretić (HDZ), a četiri je kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga: HDZ (nositeljica liste Elena Rudan), HSS (nositelj liste Ivan Galović), HSU (nositelj liste Bruno Barković) te PGS-SDP (nositelj liste Rikardo Staraj).

Detaljnije informacije dostupne su na linku.