Kolegij o prostornom planiranju

Dobreć

Dobreć

Opatija – Kolegij opatijskoga gradonačelnika Ive Dujmića najvećim je dijelom bio posvećen prostornom planiranju. Nacrt Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dobreća vraćen je izrađivaču, koji će idućih 30 dana korigirati Nacrt u skladu s primjedbama iznesenima u prethodnoj raspravi s nadležnim tijelima te na sjednici Savjeta za prostorno planiranje i razvoj. Pritom je na kolegiju pohvaljen Mjesni odbor Dobreć, kao primjer kvalitetne i konstruktivne pomoći mjesnog odbora prilikom prostornog planiranja.
Izrada Urbanističkog plana uređenja rekreacijske zone u Iki će, pak, biti obustavljena. Iz Elaborata koncepcije Plana očito je da zemljište na području potoka Banina nije primjereno za gradnju, pa će biti predloženo da se izuzme iz građevinskog područja te zaštiti kao prirodna vrijednost.
Na današnjem kolegiju prihvaćen je i tekst javnog poziva za davanje na privremeno korištenje javnih površina u razdoblju do 31. listopada, koji će uskoro biti objavljen.
I. M.

error: Content is protected !!