Komunalac uveo nove mjere suzbijanja širenja koronavirusa: Zatvorena Tržnica Opatija, sahrane samo u krugu obitelji…

Pogrebne usluge primat će stranke isključivo za obavljanje poslova vezanih uz sahrane, a blagajna na groblju je privremeno zatvorena i nije moguće obavljati uplate. Sahrane će se obavljati u krugu obitelji vodeći pri tome računa o potrebnoj udaljenosti između ljudi.

Jurdani – Komunalac od danas, temeljem odluke Uprave društva u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u nastojanju suzbijanja širenja epidemije korona virusa, ima na snazi nove protokole, prema kojima se rad sa strankama odvija isključivo putem telefona i elektroničke pošte.

Do daljnjega se zatvaraju Reciklažno dvorište Matulji u Jurdanima i Reciklažno dvorište Lovran, a neće raditi niti Mobilno reciklažno dvorište. Zatvorena je Tržnica Opatija sa svim pratećim uslugama, a obustavlja se i preuzimanje glomaznog komunalnog otpada do ukidanja posebnih mjera, kao i preuzimanje zelenog otpada u sklopu javne usluge preuzimanja komunalnog otpada.

Korisnici usluge mogu vrećice za odvojeno odlaganje otpada podići na ulazu u tvrtku u Jurdanima svakim radnim danom od  10:30 do 14:30 sati uz prethodnu najavu telefonom ili elektronskom poštom na adresu ugovor@komunalac-opatija.hr.

Pogrebne usluge primat će stranke isključivo za obavljanje poslova vezanih uz sahrane, a blagajna na groblju je privremeno zatvorena i nije moguće obavljati uplate. Sahrane će se obavljati u krugu obitelji vodeći pri tome računa o potrebnoj udaljenosti između ljudi.

error: Content is protected !!