ERSTE AD

Konstituirana VMO Pobri, Veprinac – Učka i Poljane

Za predsjednike izabrani Aleksandar Vignjević, Zorica Sergo i Dalibor Klanjac

Opatija – Jučer su konstituirana Vijeća mjesnih odbora Pobri, Veprinac – Učka i Poljane.

Za predsjednika Vijeća mjesnog Pobri izabran je Aleksandar Vignjević (SDP-HSU), a članovi su VMO-a Sindi – Ann Krbavac (HDZ), Vilim Simone, Ivan Zimmermann i Boris Golubović (Lista grupe birača, nositelj Vilim Simone) te Darko Varljen i Danko Žitinić (SDP – HSU).

Za predsjednicu Vijeća mjesnog Veprinac – Učka izabrabna je Zorica Sergo dok su članovi VMO-a Vladimir Bošnjak (IDS), Dalibor Brubnjak, Goran Hibler, Tatjana Puž, Luciano Blaženić (Lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo) i Rajko Ukić (SDP-NS.)

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Poljane izabran je Dalibor Klanjac, a članovi su VMO-a Vanda Žiganto Ban, Patricia Rumac, Silvija Blažić, Bruno Belasić, Dragan Kusturin (Lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac) i Damir Zrinšćak (SDP-UK).

error: Content is protected !!