Kulturno – umjetnički susret ‘Što j’ na moru i na kopnu’ ove subote na Krasici

Susret na Krasici u subotu se organizira u sklopu projekta “Ča – kaj – što”, a u spomen na Frana Mikuličića, svećenika i sakupljača narodnih pjesama

Krasica – Katedra Čakavskog sabora „Bakarskoga kraja“ u subotu na Krasici organizira kulturno-umjetnički susret: “Što j’ na moru i na kopnu”: usmene pjesme i pripovijetke iz kontinentalne i primorske Hrvatske”. Susret na Krasici organizira se u sklopu projekta “Ča – kaj – što”, a u spomen na Frana Mikuličića, svećenika i sakupljača narodnih pjesama Starog Primorja, od Novog Vinodolskog do Bakra i Krasice. Kulturno-umjetničko druženje u rodnom mjestu Frana Mikuličića je cjelodnevno događanje u suradnji s gostima i dugogodišnjim Katedrinim prijateljima iz kontinentalnih krajeva Lijepe Naše koji pažnju i trud usmjeravaju ka zaštiti zavičajne baštine.

Susret na Krasici odvijat će se u dva dijela, a počinje dobrodošlicom uz Primorski stol u deset sati. Od 11 do 13,30 sati predviđen je okrugli stol u prostoru MO Krasica na kojem će se predstaviti Mikuličićevo sabrano djelo te prikazati okolnosti u kojima je djelovao. Pokazat će se suvremeni dosezi i plodovi Mikuličićeva iznimnoga rada na skupljanju usmene književne baštine Hrvatskoga primorja. Izlaganje će održati izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 14 – 16 sati predviđen je ručak i druženje u dvorištu Doma kulture Krasica. U 16 sati na istom mjestu započinje kulturno-glazbeni program kojim će se predstaviti gosti i domaćini.

error: Content is protected !!