LAG-ovima s područja Primorsko-goranske županije dodijeljeno više od 34 milijuna kuna bespovratnih sredstava

lag pgz 2017

Predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković istaknula je kako će 6,5 milijuna od 9 milijuna kuna koje je dobio LAG Terra Liburna biti direktno na raspolaganju korisnicima za provedbu lokalno-razvojne strategije i njihovih razvojnih projekata.

Rijeka – U sjedištu Županije predstavnici lokalnih akcijskih grupa s područja Primorsko-goranske županije održali su konferenciju za novinare na kojoj su objavili rezultate natječaja Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. u okviru mjere 19 LEADER, kojom je LAG-ovima dodijeljeno više od 463 milijuna kuna, od čega LAG-ovima u PGŽ više od 34 milijuna kuna. Naši LAG-ovi bili su visoko rangirani i ocijenjeni u svojim prijavama kao i njihove Lokalne razvojne strategije.

LAG Gorski kotar je prvi registrirani LAG na području Republike Hrvatske (23. veljače 2009.godine). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je LAG-u Gorski kotar 9.995.225.31 HRK. Za područje Gorskog kotara ovo je iznimno dobar rezultat za koji je velikim dijelom zaslužan LAG Gorski kotar svojim radionicama i drugim aktivnostima kojima je animirao stanovništvo i promovirao Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Bitno je napomenuti i da je Lokalna razvojna strategija LAG-a Gorski kotar najbolje ocijenjena Strategija s ukupno 97 od mogućih 100 bodova.

Dodijeljenim sredstvima financirat će se projekti vezani za poljoprivredu, šumarstvo, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, turizam te jačanje lokalne infrastrukture. Temeljem analize stanja utvrđeno je da su glavne djelatnosti na području obuhvata LAG-a šumarstvo, drvna industrija, poljoprivreda i turizam.

“Primorsko-goranska županija je u proteklom mandatnom razdoblju prepoznala važnost LAG-ova u budućnosti te je poduprla njihov rad s 1,1 milijuna kuna što je u dobrom djelu dovelo do toga da su postigli dobre rezultate te se nadam da će tako nastaviti i u budućnosti. Ova sredstva o kojima danas pričamo bit će usmjerena na poljoprivredne aktivnosti, mladim poljoprivrednicima, malim poljoprivrednicima ali isto tako i ljudima koji svoj rad žele diversificirati van poljoprivredne proizvodnje i baviti se nekim drugim vidovima aktivnosti kojima se mogu baviti u ruralnom prostoru Primorsko-goranske županije” rekao je zamjenik Mamula, koji je ujedno i predsjednik LAG-a Gorski kotar. Također je nadodao da je na prostoru Gorskog kotara u proteklom razdoblju direktno ili indirektno zaslugom LAG-a došlo oko 14 milijuna kuna za projekte koji se tiču ruralnog razvoja.

LAG-u “VINODOL” Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dodijelila 8.066.322,18 HRK za provedbu lokalne razvojne strategije tijekom trajanja PRR RH 2014. – 2020. Glavna aktivnost rada LAG-a u razdoblju do 2020.g. očitovati će se u raspisivanju natječaja putem kojih će se sredstva iz LRS dodjeljivati korisnicima mjera koji će udovoljavati uvjetima budućih natječaja. Predsjednik LAG-a Vinodol Ivica Jerčinović istaknuo je kako će se većina sredstava iskoristiti za potporu malih poljoprivrednih gospodarstava kako bi se vratila poljoprivreda na područje Vinodola. Također je istaknuo da se veliki naglasak stavlja na poduzetničke projekte istaknuvši kao je već na području LAG-a prijavljeno 6 projekata, od kojih su 4 na “Mjeri 7-temeljne usluge” gdje su prijavitelji jedinice lokalne samouprave te 3 projekta gdje je prijavitelj Pavlomir.

Predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković istaknula je kako će 6,5 milijuna od 9 milijuna kuna koje je dobio LAG Terra Liburna biti direktno na raspolaganju korisnicima za provedbu lokalno-razvojne strategije i njihovih razvojnih projekata. Također je istaknula da područje LAG-a nema probleme kao ostatak Republike Hrvatske u ruralnim prostorima kao što je depopulacija i napuštanje ruralnih područja. “Ovo je velika prilika da se uzdignu i vrate mladi koji su jako zainteresirani za obrađivanje zemlje i druge djelatnosti vezane za poljoprivredu, nepoljoprivredne djelatnosti te ruralni turizam koji još uvijek nije zaživio kako bi mogao i kakve potencijale ima” zaključila je Cvjetković. Agencija je alocirala za potrebe LAG-a “Terra liburna” iznos u visini 8.943.099,33 HRK. LAG će od navedenih sredstava financirati projekte dionika na LAG području koji su u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom, nastojeći poštivati autentičnosti prostora, poticati inovativnost poljoprivrednim i nepoljoprivrednim djelatnostima, a prvenstveno turizmu, istovremeno imajući na umu bogatu tradicijsku i kulturno-povijesnu materijalnu i nematerijalnu baštinu svog područja.

LAG- u Kvarnerski otoci dodijeljeno je 7.715.612,52 kuna, a u idućim će tjednima intenzivirati aktivnosti kojima će se stvoriti uvjeti za provedbu godišnjeg akcijskog plana definiranog u sklopu Lokalne razvojne strategije. Voditeljica LAG-a Kvarnerski otoci Jovana Čutul Matulja rekla je da spadaju u visokorazvijeno područje sa slabo razvijenom poljoprivredom tako da se LAG u svojoj strategiji bazirao na razvoj mladih poljoprivrednika te povezivanje poljoprivrede i turizma.

Pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar predstavila je Županijski Program provedbe mjera ruralnog razvoja 2017-2020.g. usvojen u prosincu 2016.g na Skupštini, u čijoj su izradi sudjelovali LAG-ovi. Od novih mjera pročelnica je napomenula potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi stekli početne osnove za bilo kakvu daljnju mogućnost prijave na nacionalne programe, potpore za nabavu opreme i potpore za unaprjeđenje turizma.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!