Lovran usvojio mjere za gospodarstvo i plan poslovanja za 90 dana krize: Obveze Općine neće doći u pitanje

Pripremljen je plan poslovanja uz pretpostavku trajanja izvanrednih okolnosti od 90 dana, tako da se neće dovesti u pitanje niti jedna obveza od strane općine – od isplate stipendija, socijalnih naknada, do izvršenih programa i aktivnosti.

Lovran – 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovran, u skladu s uputama Ministarstva uprave te važećim poslovnikom općinskog vijeća Općine Lovran, održana je jučer po prvi puta putem video veze.

Bojan Simonič

Na sjednici su jednoglasno usvojene sve točke. Pored ostalih na dnevnom redu našli su se Izvješće o radu općinskog načelnika, Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi, Odluka o umanjenju zakupnine te Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2020. godinu. Ovim odlukama je bezuvjetno otpisana najamnina svim zakupcima općinskih poslovnih prostora, te komunalna naknada svim poslovnim korisnicima na području općine Lovran kojima je zabranjen rad za travanj 2020. godine.

Odluka o otpisu komunalne naknade se ne odnosi na hotele, apartmanska naselja i kampove – budući da se njima visina komunalne naknade određuje prema godišnjem prihodu – te ostale poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljaju poslovne djelatnosti, na koje se ne odnosi odluka o zabrani obavljanja djelatnosti. Donesena odluka odnosi se na travanj jer trenutno nije poznato koliko će posebne mjere i u kojem intenzitetu trajati, te će se u slučaju da se pokaže potreba predložiti općinskom vijeću Općine Lovran produljenje razdoblja za otpis zakupnina i komunalne naknade.

Odlukom o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna omogućeno je ne pokretanje postupaka prisilne naplate dok traju izvanredne okolnosti – te će se po prestanku tih okolnosti utvrditi eventualne druge mjere – sve u cilju umanjena negativnih ekonomskih posljedica mjera protiv širenja epidemije koje su trenutno na snazi. Kako je izvijestio Bojan Simonič načelnik Općine Lovran, pripremljen je plan poslovanja uz pretpostavku trajanja izvanrednih okolnosti od 90 dana, tako da se neće dovesti u pitanje niti jedna obveza od strane općine – od isplate stipendija, socijalnih naknada, do izvršenih programa i aktivnosti – no morat će se pronaći odgovarajuće rješenje za subjekte koji su iz objektivnih razloga prestali pružati usluge u ugovorenom obimu, kao što je javni prijevoz, održavanje zelenih površina, programi u kulturi i ostali.

Smanjene plaće za gradske djelatnike trajat će minimalno šest mjeseci, a možda i duže

error: Content is protected !!