LRH ulaže 100 milijuna kuna u obnovu objekata @ Lovran

Liburnija.net: Načelnik općine Emil Gržin i predsjednik Uprave LRH Igor Šehanović


Općine Lovran i Mošćenička Draga su se pozitivno očitovale na plan razvoja LRH, dok se Grad Opatija nije očitovao na spomenuti plan. Procjenjujemo da će LRH na području Općine Lovran u naredne dvije godine uložiti oko 100 milijuna kuna, kazao je Igor Šehanović, predsjednik Uprave LRH.
Lovran – U Vijećnici Općine Lovran održana je konferencija za medije pod nazivom ”Razvoj Lovrana i investicije LRH u Lovranu“ na kojoj su načelnik općine Emil Gržin i predsjednik Uprave LRH Igor Šehanović novinarima predstavili viziju razvoja Lovrana.
– LRH je godinama bilo zapušteno turističko poduzeće. Osim slabih poslovnih rezultata, relativno visoke zaduženosti s obzirom na financijsku efikasnost (mjerenu kao EBTA – dobit plus amortizacija), organizacijsku i kadrovsku situaciju te loše stanje u kvaliteti turističkog proizvoda, većina objekata u vlasništvu LRH bila je zapuštena i devastirana. Najdrastičniji primjer zapuštenih i devastiranih objekata u vlasništvu LRH nalazi se u Općini Lovran.
Još jedan primjer nebrige u vezi imovine LRH nalazimo u zatečenom neriješenom ili slabo riješenom stanju u vezi pomorskog dobra, imovinsko-pravnih odnosa u vezi s imovinom društva te djelomično neprimjerenih urbanističkih uvjeta koji priječe pokretanje investicija, kazao je u uvodnoj riječi Igor Šehanović, predsjednik Uprave LRH.
U proteklih godinu i pol dana LRH je provela organizacijsko, kadrovsko, financijsko i operativno restrukturiranje te je napravila razvojni plan za sve svoje objekte na Liburnijskoj rivijeri.
– Razvojni plan ima komponente urbanističkih i arhitektonskih te imovinsko – pravnih aspekata razvoja koje je potrebno zadovoljiti za provedbu investicijskog ciklusa. Razvojni planovi LRH prezentirani su gradu Opatiji te općinama Mošćenička Draga i Lovran. Grad Opatija se nije očitovao na plan razvoja LRH. Kako je u gradu Opatiji u tijek postupak izmjene UPU Opatija, LRH se uključio na način da je temeljem svog razvojnog plana uputio gradu Opatiji prijedloge za izmjenama urbanističkih uvjeta. Te su izmjene minimalne korekcije postojećeg plana, osim na poziciji zapuštenog i devastiranog objekta – bivšeg hotela Zagreb gdje LRH predlaže izgradnju novog gradskog hotela s 4 zvjezdice. Općina Mošćenička Draga pozitivno se očitovala na plan razvoja LRH te su daljnji zahtjevi upućeni na županijsku razinu zbog potrebe promjene županijskog urbanističkog plana. Čim prethodno navedeni uvjeti budu ispunjeni, pristupit će se realizaciji financijski i operativno opsežnijeg investicijskog ciklusa u općini Mošćenička Draga. Općina Lovran se pozitivno očitovala na plan razvoja LRH koji je predvidio pretvaranje danas zapuštenih i devastiranih objekata u komercijalne – turističke sadržaje. Slijedom navedenog Općina Lovran kreće u proceduru izmjene UPU-a, dodao je Igor Šehanović.
Odgovarajući na novinarski upit o kategoriji objekata koji će se renovirati, g. Šehanović je istaknuo da će se investicijama podignuti kategorija objekata. Vile Atlanta i Elza se planiraju detaljno rekonstruirati u objekte sa 10-12 komfornih apartmana sa uređenom hortikulturom i okolišem, parkingom i vanjskim bazenom. Ulaganja u hotel Bristol će se nastaviti (prošle godine krenulo se u uređenje novih 25 romantičnih soba u skladu s novim pozicioniranjem hotela za romantični odmor) te će se urediti wellness, nova terasa, uredit će se vila pored sa sunčalištem i bazenom. Investirat će se i u auto kamp Medveja koji će postati suvremeni auto kamp, a prvi korak su bile investicije u ovoj godini i postavljanje 20 novih komfornih mobilnih kućica.
Govoreći o autokampu Medveja, Šehanović je naveo kako je donesena sudska presuda za plažu Medveja, te da se LRH planira javiti na novi natječaj kada se raspiše.
U toku ove godine LRH će nastojati riješiti većinu imovinsko-pravnih odnosa, statusa na pozicijama pomorskog dobra i započeti projektiranje na svim lokacijama unutar Općine Lovran. Ukoliko bude poštivana dinamika izmjena UPU-a te ostvarena uspješna suradnja s konzervatorima, LRH planira za sezonu 2013. na području općine Lovran uložiti u rekonstrukciju vile Atlante, vile Elze, uslijedit će nastavak rekonstrukcije smještajnog dijela hotela Bristol te nastavak investicija u auto kamp Medveja. Procjenjujemo da će LRH na području Općine Lovran u naredne dvije godine uložiti oko 100 milijuna kuna, dodao je Šehanović.
Nikola Cvjetović / Liburnija.net

error: Content is protected !!