Maćehinski odnos ARZ-a prema našoj Općini @ Matulji

laburisti_matulji_arz

Na tiskovnoj su konferenciji predstavnici laburista naglasili kako planiraju izgraditi prijeko potreban rotor na izlazu s autoceste u Matuljima, kako bi se izbjegle nepotrebne gužve, a do njegovog dovršetka u funkciju bi se stavili postojeći semafori.

Matulji – Laburisti traže bolji odnos ARZ-a, HAC-a i ŽUC-a prema općini Matulji – naziv je to tiskovne konferencije koju su jučer održali predstavnici matuljkog ogranka Hrvatskih laburista. Svoje primjedbe podijelili su u četiri osnovne točke, a na prvom mjestu je autocesta od bivšeg Autoremonta do tunela Učke koja trenutačno ima dvije, a planira se proširiti na šest traka, računajući i dvije zaustavne.

– U slučaju proširenja, u planu je rušenje 39 privatnih objekta, a zadnji razgovor stanara s općinskim vlastima bio pred 2 godine, te trenutno ne znaju na čemu su. Mi ćemo obustaviti širenje postojeće trase autoceste Matulji – tunel Učka na način da se u dogovoru s ARZ-om sadašnja autocesta ”spusti” na razinu brze ceste, te krenuti u izgradnju Liburnijske obilaznice (Veprinac – Rukavac – Jušići) za koju lokacijska dozvola već postoji, a planiramo izgradnju do 2015. godine. Na ovaj će se način decentralizirati promet na području Matulja, ali i bolje povezati naše radne zone, poručili su laburisti – Marijan Vejvoda, Marin Šustar, Mia Plivelić i Sani Ivančić.

Naglasili su i kako planiraju izgraditi prijeko potreban rotor na izlazu s autoceste u Matuljima, kako bi se izbjegle nepotrebne gužve, a do njegovog dovršetka u funkciju bi se stavili postojeći semafori.

– Na području Matulja imamo samo 100 metara bukobrana iako trasa autoceste prolazi kroz sami centar Matulja, a studija utjecaja na okoliš kaže da se bukobrani u Matuljima moraju postaviti. Kada se širila riječka obilaznica, paralelno su se postavljali i bukobrani, dok se u Matuljima nikad nisu niti postavljali iako su mještani u više navrata prosvjedovali, rekao je predsjednik matuljskog ogranka Marin Šustar.

Na području od Rupe do Matulja, 13 kilometara dugoj dionici, naplaćuje se cestarina po cijeni od osam kuna.

– Izgradnjom te autoceste dolazi do propadanja velikog broja poduzeća i obrta na području Rupe, a samo mjesto je postalo izolirano od civilizacije. Izgradnjom autoceste, stara cesta koja vodi od graničnog prijelaza se zatvorila, te više nije moguć povratak iz Slovenije direktno preko stare ceste, a mi ćemo u suradnji sa ARZ-om i ŽUC-om hitno iznaći rješenje, te staviti u funkciju nerazvrstanu cestu koja vodi do granice, a sada nije u funkciji, zaključili su laburisti.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!