Matuljskim udrugama za rad 615 tisuća kuna – Najveći dio sredstava predviđen za kulturu i edukaciju

Kulturnim i edukativnim aktivnostima namijenjeno je 350 tisuća kuna, 162 tisuće kuna utrošit će se na područje zdravstvene zaštite, 76 tisuća kuna dobit će organizacije civilnog društva, a 25 tisuća kuna rezervirano je za područje socijalne skrbi.

Matulji – Za financiranje programa, projekata i manifestacija koje organiziraju lokalne udruge, Općina Matulji u ovoj će godini izdvojiti oko 615 tisuća kuna.

Najveći dio, oko 350 tisuća kuna, odnosi se na područje kulture i obrazovanje, pri čemu je najzastupljenija Udruga Foliot kojoj je pripala 81 tisuća kuna. Slijede KUD Učka Matulji te Društvo Frlanija pakal – Babulini, odnosno Klapa Skalin s po 48 tisuća kuna, Udruga Interinova s oko 40 tisuća kuna te Domoljub 1909 Rukavac s oko 33 tisuće kuna. Nešto više od 20 tisuća kuna dobili su Udruga umirovljenika te Udruga mladih Veli Brgud, malo manje od toga Likovna udruga Matulji, a slijede Žejanski zvončari s oko 18 tisuća kuna, Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije s oko 16 tisuća kuna, Vavek parićani s 11 tisuća kuna, Pusno društvo Matulji s 4,5 tisuća kuna te Brgujski zvončari s 3 tisuće kuna.

Za područje socijalne skrbi izdvojeno je 25 tisuća kuna kune su pripale udruzi liječenih alkoholičara, a na područje zdravstvene zaštite utrošit će se 162 tisuće kuna, pri čemu većina na rad Udruge Malenica: 81 tisuća kuna za psihološko savjetovanje te 31 tisuća kuna za socijalnog psihologa. Preostalih 50 tisuća kuna dobit će Centar inkluzivne potpore „Idem“.

Organizacije civilnog društva podijelit će oko 76 tisuća kuna. Udruga antifašističkih boraca i antifašista dobit će 20 tisuća kuna, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 30 tisuća kuna, a 26 tisuća kuna Planinarsko društvo Lisina.

 

error: Content is protected !!