Na 2. sjednici Vijeća za djecu RH Dominik Brnčić predstavio novi projekt ‘Za dječji glas u Europi’

Dominik govorio o priznanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koje je Centar za sudjelovanje djece i mladih fakulteta Central Lacanshire istaknulo kao primjer dobre prakse sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice i uvrstilo na službenu stranicu “U Can make a change 2” i o novom projektu Društva “Naša djeca” Opatija i Saveza DND Hrvatske “Za dječji glas u Europi” .

Opatija – 2. sjednica Vijeća za djecu RH na kojoj je aktivno, u ime djece Hrvatske, sudjelovao Dominik Brnčić, vijećnik XII saziva DGV Opatija i član I saziva NEFa Hrvatska održana je danas.

– Teme sjednice bile su: Prevencija i briga o mentalnom zdravlju djece, s posebnim osvrtom na pandemiju virosa COVID 19 (izlaganja prof.dr. Gordane Keresteš i prof.dr. Marine Ajduković) te predstavljanje aktivnosti ministarstava iz područja vezanih za djecu, članice Vijeća za djecu. Pod točkom razno naš je Dominik govorio o priznanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koje je Centar za sudjelovanje djece i mladih fakulteta Central Lacanshire istaknulo kao primjer dobre prakse sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice i uvrstilo na službenu stranicu “U Can make a change 2” i o novom projektu Društva “Naša djeca” Opatija i Saveza DND Hrvatske “Za dječji glas u Europi” za kojeg su sredstva osigurana na Natječaju za prijavu projekata iz područja informiranja o EU i sudjelovanja građana u “Konferenciji o budućnosti Europe” Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Cilj projekta je potaknuti raspravu o budućnosti Europske unije, povećanjem znanja djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njenim vrijednostima i javnim politikama te razvijanje vještina za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije, istaknula je Sanja Škorić, tajnica DND Opatija.

error: Content is protected !!