Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu potpisani ugovori o financiranju šest znanstveno – istraživačkih projekata Sveučilišta u Rijeci

Kroz ZIP UNIRI okvir u naredne dvije godine financirati će se šest novih istraživanja čija različitost odražava složenost turizma, kaoi širinu istraživačkih interesa znanstvenika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Opatija – Danas je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu potpisano šest ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta u okviru projektne linije „Znanstveno-istraživačke projektne inicijative Sveučilišta u Rijeci“ (ZIP UNIRI).

Potpisivanju je, uz voditelje projekata, nazočioProrektor za znanost i umjetnostSveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Sandra Janković, Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta i voditeljica Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci mr. sc. Edita Petronijević

Uz postojeće izvore financiranja znanstveno-istraživačkih projekata, Sveučilište je 2019. godine pokrenulo ZIP UNIRI liniju projekata koju sastavnice financiraju vlastitim sredstvimau svrhu potpore realizaciji svojih specifičnih ciljeva znanstvenih istraživanja, a time i ciljeva Strategije Sveučilišta u Rijeci. Znanstveno-istraživačke projektne inicijative pružajuprvenstveno mlađim istraživačima priliku stjecanja iskustvau znanstveno-istraživačkom raduu međunarodnom timu,ali i vođenju znanstvenih projekata.

Kroz ZIP UNIRI okvir u naredne dvije godine financirati će se šest novih istraživanja čija različitost odražava složenost turizma, kaoi širinu istraživačkih interesa znanstvenika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Ugovore o financiranju projekta za razdoblje 2021.-2023. potpisali su sljedeći voditelji:

Voditelj tima   Naziv znanstvenog projekta
Prof. dr. sc. Suzana Marković   Mjerenje turističkog doživljaja u fizičkom i virtualnom prostoru
Prof. dr. sc. Daniela Gračan   Utjecaj egzogenih promjena na učinke u nautičkomturizmu
Izv. prof. dr. sc. Romina Alkier   Nova sigurnosna paradigma i valorizacija turističke destinacije
Izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar   Razvoj karijere u turizmu i ugostiteljstvu
Izv. prof. dr. sc. Goran Karanović   Financiranje visokog obrazovanja i efekt moralnog hazarda
Izv. prof .dr. sc. Maja Nikšić Radić   Doprinos izravnih inozemnih ulaganja, inozemnih doznaka i

emigracija turizmu i gospodarskom rastu Hrvatske

 

 

error: Content is protected !!