…na kafe: Marijana Kalčić Grlaš

kafeMatulji – Direktorica matujske turističke zajednici, glavna urednica domaćega lista “Tramontana” i, prej sega, ”prava domaća ženska”, va pasanen lete dodala je još jeno ime va svoj potpis, i sad se ”službeno” zove Marijana Kalčić Grlaš. Al to ni kraj novosti, aš bi va prven mesece njena mića obitelj rabila dobit još jenega člana… Marijana inače ne pije kafe, pa ćemo morat storit, samo za nju, ”na kafe specijal: na čaje”… Šalica toplega čaja, četiri pitanja i četiri odgovora, da vidimo ča je još novega pul Marijane.
Ki ti je događaj najvišlje obilježil leto ko pasuje?
– To ča san našla osobu s kun ću delit svoje živjenje, ka me razume i voli ovakovu kakova san.
Ča sad delaš, čitaš, naslišaš?
– Službeno san na porodiljnen, ma još vavek delan i parićujen Pusna događanja, finale „potresujki“, Božićnu Tramontanu… Čitan uglavnon recepti za kolači i torti keh obožavan delat (a i jist) i to mi je antistres program. Čitan i knjigi od dece (moja prva godina i slično) da se parićan na prinovu ka prihaja početkom leta. Naslišan Božićne i radio.
Ča ćeš kuhat danas?
– Za obed je pašta s tunun i slatki njoki z čišpun na mrvicah.
Želje za 2010. leto?
– Da mi porod pasa kot je trebe i da si skupa budemo zdravi, veseli i srećni, da se smjemo ča više, da se volimo i čuvamo jedan drugega, a to želin i sen juden na svete.

Marijana Kalčić Grlaš

Marijana Kalčić Grlaš


Davor Žic

error: Content is protected !!