…na kafe: Riccardo Staraj

kafeMošćenička Draga – Svestrani pjesnik, općinski vijećnik, turistički radnik i marljiv organizator kulturnih i zabavnih manifestacija iz Mošćeničke Drage – Riccardo Staraj, novi je gost naše rubrike “na kafe”. Zimska poslijepodneva uz kavu Staraj provodi u svojoj “šumskoj” kući, na obroncima Učke, tražeći u svome prirodnom okolišu inspiraciju za nova poetska stvaralaštva. Kava s fotografije koja prati ovaj tekst, doduše, popijena je u New Yorku, ali većinu svojih “radnih” kava Staraj je ipak popio u nekom od kafića ispod agencije “Annalinea” u kojoj radi.
Kako ti je pasalo 2009. leto?
– Dobro, realiziral san neki projekti; kao na primjer putovanje va Izrael i Jordan, sve manifestacije san storil bez minusa (ča je uspjeh), prevel san jednu knjigu ku ću objavit na proljeće, sve u svemu bil san kreativan…
Ča je ono čen se nadaš va 2010-oj? (na osobnom i poslovnom, pa i političkom planu)
– Nadam se da ću putovat kamo san si zamislel, objavit tu knjigu s prvega pitanja, realizirat neke projekte po lete ča se tiče kulture i turizma, finit vrlo atraktivnu osobnu web stranicu. Na političkom planu ništa – sve ča se tiče politike va općine delan za javno dobro, pa ne moren to nazvat politikom.
Ča sad čitaš, ča naslišaš, ča te preokupira u razmišljanju?
– Čitan o religijama, povremeno bitnike. Naslišan blues. Preokupira me kad će više prestat dažit!
Od ljeta si va Vijeću, kako ti se pjaža politički život?
– To ne zoven politički život,. šal san va vijeće da bin neš korisno storil za našu sredinu iako san to i prvo delal. Ovako iman mogućnosti da rečen više o nekim idejama a da me službeno poslušaju, i da ih morda i realiziran. Sve se to tiče kulture, turizma i boljitka ovoega područja.

Riccardo Staraj

Riccardo Staraj


Davor Žic

error: Content is protected !!