Na natječaju LAG-a ‘Terra liburna’ Opatija, Matulji, Lovran, Viškovo, Klana i Jelenje osigurali bespovratna sredstva u iznosu od 2.3 milijuna kuna

Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Velom Brgudu, zamjena stolarije društvenog doma općine Klana, projekt izgradnje dječjeg igrališta Školarovo u Lovranu, uređenje dječjeg igrališta u vrtačama na Viškovu, prenamjena poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar „Dobreć“ te uređenje i opremanje igrališta za djecu i mlade u Dražicama.

Rukavac – Upravni odbor LAG-a „Terra liburna“ donio je Odluke o odabiru projekata za projektne prijave pristigle na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. , a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Na natječaju Lokalne akcijske grupe “Terra liburna” financijska sredstva dodijeljena su gradu Opatiji te općinama Matulji, Lovran, Viškovo, Klana i Jelenje.

-LAG Natječaj otvoren je 01. listopada 2018. godine, te je na raspolaganju bilo 2.732.816,94 HRK, odnosno 365.115,56 EUR, sa najnižom ukupnom vrijednosti projekta i javne potpore od 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Na LAG Natječaj je pristiglo sedam projektnih prijava, te je šestero nositelja projekata nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljilo sve uvjete propisane LAG Natječajem, dok je jedan nositelj projekta odustao od prijave. Na 25. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Terra liburna“, održanoj 20. prosinca 2018. godine u Rukavcu, odlučeno je da se za svih šest nositelja projekata donose Odluke o odabiru projekta, čime je dodijeljeno sveukupno 2.319.540,70 HRK, poručili su iz LAG-a ‘Terra liburna’.

REKONSTRUKACIJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI, OBJEKT VELI BRGUD

Realizacijom projekta rekonstruirati će se i urediti dječje igralište. Projektom se predviđa zamjena poda igrališta, postavljanje novih igrala, uređenje kućice za smještaj alata i igračaka, uređenje ograde, postavljanje klupica za sjedenje, uređenje zelenih površina, te uređenje odvodnje i dovoda vode.

ZAMJENA STOLARIJE DRUŠTVENOG DOMA OPĆINE KLANA

Realizacijom projekta urediti će se bi zamjeniti stolarija postojećeg društvenog doma. Projektom se predviđa demontaža postojeće stolarije, obrtnički radovi, nabava aluminijske bravarije, te monterski radovi.

PROJEKT IZGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA ŠKOLAROVO U LOVRANU

ealizacijom projekta izgraditi će se i opremiti dječje igralište. Projetkom se predviđa čišćenje terena, postavljanje poda i podloge, obnova kamenog zida, izvedba boćališta, postavljanje sprava za igru, klupa, koševa za smeće, te uređenje travnatih površina sa sadnjom bilja.

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U VRTAČAMA K.O. MARČELJI

Realizacijom projekta urediti će se postojeći neuređeni teren u dječje igralište. Projektom se predviđa čišćenje terena, uređenje pješačke zone, postava različitih sprava za igru djece, klupa, koševa za smeće i rasvjetnih tijela, uređenje travnatih površina sa sadnjom stablašica, te uređenje parkirališta za posjetioce.

PRENAMJENA POSLOVNE GRAĐEVINE U SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR „DOBREĆ“

Realizacijom projekta uređuje se sportsko- rekreacijski centar. Projektom se predviđa uređenje klupskih prostora zajedno sa sanitarnim čvorovima, svlačionicama i spremištem, te uređenje dječjeg sportskog kutka, boćališta, sportskog terena i nadstrešnice za gledatelje/dodjelu nagrada.

UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE U DRAŽICAMA

Realizacijom projekta uređuje se neuređeni dio površine u igralište za mali nogomet. Projektom se predviđaju iskopi, drenaža, postavljanje podloge, postavljanje umjetne trave, rješavanje odvodnje, te postavljanje zaštitne mreže.

error: Content is protected !!