Na Poklonu održan sastanak vodećih istarskih markacista

Matija Perić upoznao je skup s detaljima obnovljene Riječke planinarske obilaznice (RPO), čije se otvorenje predviđa koncem svibnja na Platku, a Boris Petrić s namjerom PD Opatija, da u povodu 70-te obljetnice društva otvori novu planinarsku obilaznicu.

Poklon – Posljednjeg dana veljače u planinarskom domu na Poklonu, održan je godišnji sastanak voditelja markacističkih sekcija i devet istarskih i tri riječka planinarska društva. Sastanak je vodio Vladimir Rojnić, član Komisije za PP Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) te povjerenik za Istru kojem su se pridružili Matija Perić, također član KPP, povjerenik za Gorski Kotar i Florijan Tomc, voditelj tehničke službe JU PP “Učka”, a sveukupno se odazvalo 18 planinara, koji organiziraju i vode održavanje istarskih planinarskih puteva (PP).

– Konstatirano je dobro stanje PP, zahvaljujući održavanju iz prethodnih godina. Tako je tijekom 2019. godine održano oko 60 akcija, s 1920 dragovoljnih radnih sati, što je s ostalim troškovima (putovanje, prehrana, materijal) procijenjeno na vrijednost od oko 88.560,00 kn. Tijekom rasprave utvrđeno je i dogovoreno je ažuriranje evidencije aktivnih markacista, zatim mjere za poboljšanje zaštitnih naprava na tehnički zahtjevnim (opasnim) dionicama planinarskih puteva, s time da se do donošenja preporuka Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) primjenjuju preporuke Planinske Zveze Slovenije (PZS), a pohvaljuje se PD Lisina, kao prvo društvo u HPS-u koje je svoje PP opremilo s planinarskim putokazima standardiziranim za HPS. Također, dogovorena su područja na kojima će se u 2020. postaviti standardizirani planinarski putokazi, većim dijelom uz financijsku i logističku pomoć Javne ustanove Park prirode “Učka” te su dogovoreni usklađeni način vođenja evidencije planinarskih putokaza. Dogovoreni su planinarski putevi koje treba obnoviti do Dana Hrvatskih planinara i obilježavanja 70-te obljetnice PD Opatija, koje će se održati 6. i 7. lipnja na Učki. Istarskom planinarskom savezu predloženo je osnivanje Dana istarskih markacista (DIM), koji bi osim godišnjeg sastanka sadržavao i konkretne akcije na najkritičnijim PP, istaknuo je Vladimir Rojnić.

Naime, istarske planine protežu se jugozapadno od europskog cestovnog pravca E61, Kozina-Rupa-Matulji.

– Do istarskih planina i na njihove vrhove vodi 548 kilometara obilježenih (markiranih) planinarskih putova (PP). PP na dragovoljnoj bazi održava 111 aktivnih markacista, iz 9 istarskih i 3 riječka planinarska društva (PD), a pomažu im ostali planinari, istaknuo je Rojnić.

Također, Matija Perić upoznao je skup s detaljima obnovljene Riječke planinarske obilaznice (RPO), čije se otvorenje predviđa koncem svibnja na Platku, a Boris Petrić s namjerom PD Opatija, da u povodu 70-te obljetnice društva otvori novu planinarsku obilaznicu. Nakon sastanka, domaćini iz PD Opatija počastili su nazočne s planinarskim doručkom i kolačima.

Fotografije: Milivoj Filipović, PD Opatija

error: Content is protected !!