Na raspolaganju 72 milijuna eura za projekte iz programa Interreg središnja Europa 2021.-2027.

Pišu: Nevenka Kos, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata - otočni koordinator Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije; Nikolina Pomenić, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije

Prvi javni Poziv za dostavu projektnih prijedloga iz programa Interreg Središnja Europa 2021.-2027. u vrijednosti od 72 milijuna eura otvoren je od 15. studenoga 2021. te će se zaključiti 23. veljače 2022.

Rijeka – Novo razdoblje Interreg programa Središnja Europa 2021.-2027. donosi nam sedmogodišnji period prepun zanimljivih projekata s ciljem jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zemalja središnje Europe, koji će utjecati na živote oko 148 milijuna ljudi sa zajedničkom povijesti i kulturnim identitetom. Vizija ovoga programa je ujedinjena središnja Europa koja surađuje kako bi postala pametnija, zelenija i bolje povezana s ciljem izgradnje snažne kulturne suradnje u zemljama središnje Europe.

Putem partnerstava u navedenom programu, projekti transnacionalne suradnje mogu razviti, pripremiti i provesti inovativna rješenja zajednički identificiranih problema i izazova. Prilika je to za mikroregije na području Primorsko-goranske županije da u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije ojačaju svoje kapacitete te kvalitetnim projektima doprinesu stvaranju konkurentnije, inovativnije, sigurnije i prepoznatljive regije jednakih prilika za sve. Agencija predstavlja središnje mjesto za informiranje o aktualnim pozivima u okviru EU fondova (putem internetskih portala www.prigoda.hr i www.pametnaregija.hr) kao i centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, svim jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima za pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata. U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija trenutno provodi projekte ukupne vrijednosti više od 260 milijuna kuna.

Prvi javni Poziv za dostavu projektnih prijedloga iz programa Interreg Središnja Europa 2021.-2027. u vrijednosti od 72 milijuna eura otvoren je od 15. studenoga 2021. te će se zaključiti 23. veljače 2022. godine, a ovisno o količini zaprimljenih prijava, odluka o financiranju očekuje se do kraja 2022. godine kako bi uspješni projekti mogli započeti svoju provedbu ubrzo nakon toga.

Projektni prijedlozi financirat će se kroz četiri prioritetne osi koji će doprinijeti suradnji za pametniju središnju Europu, veliku središnju Europu, bolje povezanu središnju Europu i ostvariti poboljšanje upravljanja suradnjom u središnjoj Europi. Aktivnosti transnacionalne suradnje uključivat će razvoj i provedbu strategija, akcijskih planova, razvijanje alata, obuku, pilot projekte kao i ostala srodna rješenja. Svi prijavljeni projekti morat će poštivati ekološku održivost i horizontalna načela jednakosti i nediskriminacije. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja kohezijske politike odnosno Europske teritorijalne suradnje te potiče visoko integrirana partnerstva koja obuhvaćaju i predstavljaju različite razine vlasti i uprave, obuhvaćajući tijela javnog i privatnog sektora.

Nastavak je ovo uspješnog programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. putem kojeg je odobreno te uspješno provedeno sveukupno 138 projekata transnacionalne suradnje vrijednosti od oko 246 milijuna eura. Program obuhvaća regije i gradove iz devet zemalja članica Europske unije: Austrija, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka i Slovenija. Programsko područje je važno sjecište europskog prometnog pravca sjevera i juga i veze istok-zapad što ga čini jedinstvenim te geostrateški snažnim tranzitnim pravcem, što je posebno značajno za Primorsko-goransku županiju kao regiju s izvrsnim geoprometnim položajem što je čini najbržim pravcem do srednje i istočne Europe.

Ovaj članak izrađen je u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i ne odražava stajališta Europske unije. Više o EU fondovima i aktivnostima Regionalne razvojne agencije PGŽ možete pročitati na portalima: www.prigoda.hr i www.pametnaregija.hr.

 

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net