Načelnik Ćiković donio odluku o obustavi primjene proračuna, Vijeće danas ponovo donosi budžet @ Matulji

U suprotnom, stvorila bi se situacija koja nije definirana nedavno donešenim „Lex šerif“, no koja bi vrlo vjerojatno rezultirala novim izborima za Općinsko vijeće ukoliko bi nadležna tijela odlučila da usvojeni proračun nije legalan, budući da bi to značilo da vijećnici zapravo nisu odradili svoju zakonom propisanu dužnost.

Matulji – Peripetije, rasprave i borbe oko matuljskog proračuna nisu završene njegovim usvajanjem na nedavnoj burnoj sjednici Općinskog vijeća, već će se nastaviti i u ovom kratkom međublagdanskom tjednu kada većini građana misli lete između bakalara i sarme. Naime, načelnik Mario Ćiković donio je odluku o obustavi od primjene proračuna, svojevrsni „veto“ nad odlukom Općinskog vijeća, obrazloživši ju argumentom da usvojeni proračun nije u skladu sa zakonom.

U svojoj je odluci načelnik Ćiković naveo kako je povrijeđen članak 4. Zakona o proračunu, odnosno da usvojeni proračun nema „balansiranu“ prihodovnu i rashodovnu stranu, ali i da je dio namjenskih prihoda planiran kao nenamjenski trošak.

– Tako usvojenim Proračunom za 2018. godinu, koji je donijelo Općinsko vijeće, ukupni prihodi i primici iznose 44.516.240 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 44.496.240 kuna odnosno rashodi i izdaci niži su za 20.000 kuna od prihoda i primitaka. Projekcijom za 2020. godinu ukupni prihodi i primici iznose 47.078.650 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 57.078.650 kuna, odnosno rashodi i izdaci viši su za 10.000.000 kuna od prihoda i primitaka, naveo je Ćiković, istaknuvši kako je povrijeđen i 38. članak Zakona o proračunu, odnosno da je usvojenim amandmanima koje je podnio vijećnik Željko Grbac Općinsko vijeće nezakonito „pomiješalo“ opći i posebni dio proračuna koji su zakonski razdvojeni.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Člankom 38. Zakona, u stavku 2., propisano je da se u tijeku rasprave o prijedlogu proračuna i projekcija podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna. U matuljskom proračunu to načelo nije poštovano.

Tako će matuljski vijećnici danas morati na „popravnu sjednicu“ na kojoj bi trebali donijeti odluke o stavljanju van snage postojećeg proračuna i izglasavanju novog budžeta za 2018. godinu. U suprotnom, stvorila bi se situacija koja nije definirana nedavno donešenim „Lex šerif“, no koja bi vrlo vjerojatno rezultirala novim izborima za Općinsko vijeće ukoliko bi nadležna tijela odlučila da usvojeni proračun nije legalan, budući da bi to značilo da vijećnici zapravo nisu odradili svoju zakonom propisanu dužnost.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!