Nastavlja se program poticanja razvoja malog gospodarstva u Kastvu: Gospodarstvenicima na raspolaganju sto tisuća kuna

Dodana je i četvrta mjera, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite uz pomoć HBOR-a

Kastav – Gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2021. godini.

Grad Kastav je još 2006. godine započeo s programom poticanja razvoja malog gospodarstva po modelu subvencioniranja kamata. Tijekom godina pratili su se trendovi i uvodile nove mjere usmjerene na početak rada novih poduzetnika i na širenje poslovanja onih već gospodarski aktivnih.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis, potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2021. godini bit će otvoren do kraja studenog, a cilj je poduzetnicima omogućiti lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti, ali i poticati investicije.

Dodjeljivat će se potpore kroz mjere subvencioniranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potom kroz mjeru sufinanciranja nabave i ugradnje opreme i strojeva, te kroz mjeru subvencioniranja uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje. Kroz ove tri mjere ukupno će biti na raspolaganju sto tisuća kuna.

Potpora može iznositi 50 posto prihvatljivih i dokumentiranih troškova. Pravo na bespovratnu potporu za drugu mjeru imaju poduzetnici koji će nabaviti, ugraditi opremu i strojeve. Potpora također može iznositi 50 posto prihvatljivih dokumentiranih troškova, najviše 10 tisuća kuna. Na treću mjeru, subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, pravo imaju poduzetnici za subvencioniranje troškova kod uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju.

Dodana je i četvrta mjera, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite uz pomoć HBOR-a, s obzirom na to da je Grad Kastav sklopio I. Dodatak Ugovora o poslovnoj suradnji sa svrhom financiranja poduzetništva na području Kastva. Temeljem takvog ugovora HBOR će prihvatljivim korisnicima osigurati kreditna sredstva izravno ili putem poslovne banke, a Grad će proračunom osigurati sredstva za subvenciju kamate na poduzetničke kredite.

Korisnici sredstava, odnosno potpore, mogu biti mikro i mali subjekti, oni kojima je sjedište na području Grada Kastva, koji namjeravaju sredstva ulagati na području Kastva, u cijelosti su u privatnom vlasništvu i koji imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uključujući i vlasnika tvrtke. Uvjet je dakako da poduzetnik nema dug prema Gradu Kastvu po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Dodatna obrazloženja i informacije mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/688-210 te putem e-pošte na: neva.andonov@kastav.hr