Natječaj za zakup i prodaju nekretnina @ Lovran

lovran_poslovni_prostor…koje su nekretnine na lageru, za prodaju i zakup, provjerite u nastavku…
…javno otvaranje ponuda održat će se 3. studenog 2011. u 13 sati u prostorijama Općine Lovran…

Lovran – U Lovranu su otvoreni natječaji za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda. Javno otvaranje ponuda održat će se 3. studenog 2011. u 13 sati u Općini Lovran, a zakašnjele i nepotpune ponude, kao i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini, neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pismenih ponuda predanih u roku od 15 dana od dana Obavijesti o provođenju natječajnog postupka u dnevnom glasilu Novi list Rijeka dana, objavljene 14. listopada 2011 godine, u zatvorenoj koverti, putem pošte preporučeno ili osobno na adresu Općina Lovran.
Nekretnine za prodaju i zakup su slijedeće:
ZA PRODAJU:
– dijela I kata označenog brojem VI i dijela II kata označenog brojem VIII na gr.č. 134.,
stambena zgrada od 120 m2, upisana u z.k.ul. 696., K.o. Lovran, u naravi stan od 34,77
m2, po početnoj cijeni od 11.205,00 kn/m2,
– 3/890 dijela od 12084/12862 dijela z.č. 3625/1, pašnjak od 6677 m2, z.k.ul. 2513., K.o. Lovran,
što u naravi čini zemljišta od 21 m2, po početnoj cijeni od 671,40 kn/m2 (radi formiranja
okućnice).
ZA ZAKUP:
1. poslovnog prostora u Lovranu, Trg slobode, br. 12.., veličine 57,30 m2 zatvorenog poslovnog prostora, u naravi prostor u zgradi Kina Lovran, po cijeni od 25,68 do 34,58 kn/m2 za tihi obrt – ovisno o djelatnosti, 60,26 kn/m2 za sportske igre, 51,62 kn/m2 za obavljanje djelatnosti administrativnih poslova, za poslove računovodstvenog servisa, odvjetničku kancelariju, te 43,10 kn/m2 za trgovačko uslužnu djelatnost,
2. poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Lovranu, Stari grad, br. 51., veličine 29,45 m2 zatvorenog prostora, po cijeni od 25,68 do 34,58 kn/m2 za tihi obrt – ovisno o djelatnosti, 51,62 kn/m2 za obavljanje djelatnosti administrativnih poslova, odvjetničke kancelarije, računovodstvenog servisa, 60,26 kn/m2 za turističke agencije, od 51,62 do 60,26 kn/m2 za ugostiteljske usluge, ovisno o djelatnosti, te 43,10 kn/m2 za trgovačko uslužnu djelatnost,
3. poslovni prostor u Lovranu, Stari grad, br. 7., veličine 17,00 m2 zatvorenog prostora, po cijeni 43,10 kn/m2 za trgovačko uslužnu djelatnost, te 60,26 kn za poslove turističke agencije.
Poslovni prostori daju se u zakup na neodređeno vrijeme.
Što ponuda treba sadržavati kao i ostale informacije možete pročitati na službenim stranicama općine Lovran.
Serena Calderara / Liburnija.net

error: Content is protected !!