Nezavisni vijećnici kritizirali netransparentnost proračuna i povećanje komunalne naknade @ Matulji

Željko Grbac

Željko Grbac

Željko Grbac, Igor Barak i Miroslav Ivaničić naglasili su da su proračunske stavke pisane ”grupno” umjesto da se raščlane po nositeljima aktivnosti.

Matulji – Tri nezavisna matuljska vijećnika, izabrana s liste koju je predvodio Željko Grbac, na jučerašnjoj su tiskovnoj konferenciji kritizirala prijedlog proračuna za 2014. godinu koji će se ovog četvrtka naći na raspravi u Općinskom vijeću.

– Sazvana je sjednica na kojoj bi se proračun trebao usvojiti, a da praktički nije dana nikakva mogućnost da se da neka konstruktivna primjedba ili amandman. Prijedlog je napisan u stilu koji omogućava vlastodršcima da prema vlastitom nahođenju i simpatijama, potpuno netransparentno dijele općinski novac, kazao je Grbac. Uz njega, na konferenciji su sudjelovali i njegovi vijećnički kolege Igor Barak i Miroslav Ivaničić koji su naglasili da su proračunske stavke pisane ”grupno” umjesto da se raščlane po nositeljima aktivnosti. Tako je za kulturu predviđen iznos od oko 1,7 milijuna kuna, ali ne zna se koliko će novca biti udijeljeno kojoj udruzi i za koje aktivnosti.

– Isto tako je i u dijelu koji se odnosi na komunalne radove. Piše asfaltiranje dijela nerazvrstanih cesta, ali nije navedeno na kojim će se to lokacijama raditi, piše izgradnja oborinske kanalizacije, ali ne piše gdje, objasnio je Grbac.

Dodao je kako su ”posebna priča” projekcije za 2015. i 2016. godinu, u kojima je planirano linearno smanjenje svih stavki za 25 posto.

– To ne bi učinio niti jedan učenik trećeg razreda ekonomske škole! Molimo predlagače da objasne čime su se rukovodili kad su tako smanjili izdatke za energiju, telefon, održavanje objekata ili hranu u vrtiću za 25 posto. Ne misle valjda da će sve to pojeftiniti u tom iznosu ili da će djeca svaki četvrti dan biti na dijeti? Ili ćemo roditeljima dignuti cijenu boravka u vrtiću, pita se Grbac. Zaključio je da se i to može očekivati od koalicije koja će građanima za dano povjerenje pokloniti povećanje komunalne naknade jer nisu sposobni na drugi način osigurati dovoljno sredstava za neracionalno trošenje novaca.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!