Niže vijećničke naknade?

novac1Opatija – Grupa vijećnika iz redova Akcije mladih, Nezavisne liste Nikice Pažina te Nezavisne liste Amira Muzura uputila je na Vijeće prijedlog odluke o smanjenju naknada za vijećnike i članove vijećničkih radnih tijela, o kojoj će gradska skupština raspravljati na svojoj sljedećoj sjednici početkom lipnja.
Radi se o prijedlogu da se privremeno smanje naknade članovima Vijeća sa 500 na 350 kuna po sjednici, te da se članovima radnih tijela naknade ukinu u potpunosti, a dosad su po sjednici iznosile 150 kuna za članove, dok su predsjednici komisija imali deset posto više ”plaće”.
Također, vijećnici oporbe predložili su da gradonačelnik van snage stavi odluku o naknadama članova svojih savjeta koje iznose 500 kuna po sjednici.

Igor Puž

Igor Puž


– Većina komisija i savjeta ne radi ništa, nemaju nikakvu odgovornost, a uzimaju naknade. Mislim da bi rad u odborima, komisijama i savjetima svima trebala čast. Evo, uzmimo za primjer Mjesne odbore. Ljudi u Mjesnim odborima rade volonterski, imaju puno više posla i problema nego sve komisije skupa.
Po meni bi trebalo prije te ljude stimulirat nego plaćati razne komisije i savjete koji ionako – samo savjetuju i ‘dižu ruke’. Obzirom na cijelo stanje u državi s ovim prijedlogom smo se htjeli da i vijećnici i komisionari daju svoj osobni doprinos za svoj Grad, rekao nam je Igor Puž, iz Akcije mladih.
Fernando Kirigin

Fernando Kirigin


Da bi odluka postala važeća, mora dobiti suglasnost većine vijećnika, što znači da će za nju, uz oporbu, morati glasati barem jedan pripadnik vladajućih stranaka.
– Još uvijek nismo imali Klub vijećnika, tako da ne želim ništa unaprijed komentirati, rekao nam je Fernando Kirigin, predsjednik kluba vijećnika kojeg čine SDP, IDS, HNS i HSU.
Prijedlog ima privremen ”rok trajanja”, odnosno, odlukom je predloženo da se ona provodi do kraja 2010. godine.
Nikola Cvjetović

error: Content is protected !!