Nova ‘lova’ iz EU: Liburnijskim vodama odobreni projekti vrijedni 21,2 milijuna kuna @ Matulji

Od 2000. godine u liburnijsku je vodovodnu i kanalizacijsku mrežu uloženo oko milijardu kuna, a novim projektima izgraditi nova vodosprema Poklon, dovesti voda do stanovnika naselja Kali i dijela Medveje te izgraditi vodosprema Sv. Petar u Dragi.

Matulji – Gotovo šesnaest i pol milijuna kuna bespovratnih sredstava putem natječaja za europske fondove dobile su Liburnijske vode i to za tri projekta u Opatiji, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi ukupno vrijedna 21,2 milijuna kuna.

Medveja

– Ovim putem možemo reći da stanovnicima Kali i Punte u Medveja stiže voda na kućne pragove, te stanovnicima Mošćeničke Drage i cijele Liburnije omogućit će se bolji vodoopskrbni uvjeti, kazao je direktor Liburnijskih voda Ervino Mrak na jučerašnjoj konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni projekti koji su najvećim dijelom financijski “pokriveni” bespovratnim europskim sredstvima.

Liburnijske vode u listopadu 2016. godine na objavljeno nadmetanje Programa M07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Podmjera 7.2 za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU su se prijavile sa tri prijave za gradnju vodno-komunalnih građevina na ruralnim područjima, a dokumentacija je pripremljena sa konzultantskom tvrtkom Adria-bonus iz Poreča.

Radi se o izgradnji vodospreme Poklon na području naselja Velika Učka, sustava vodoopskrbe u naseljima Kali, Medveja i Punta u Lovranu te realizaciji sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda čiji je centralni objekt vodovodna crpna stanica Sv.Petar na području naselja Mošćenička Draga. Sva tri projekta su prihvaćena, pri čemu je ukupna vrijednost 21,2 milijuna kuna, od čega je od EU bespovratno odobreno 16,4 milijuna kuna, na PDV koji će podmiriti Liburnijske vode otpada 4,3 milijuna kuna, dok je zajednički trošak sva tri proračuna lokalne samouprave svega oko pola milijuna kuna.

Kako je objasnio direktor Mrak, vodosprema Poklon izgradit će se umjesto stare od 32 kubična metra volumena te će sada imati zapreminu od 800 ”kubika”, a ugradit će se i oprema za dezinfekciju vode što će utjecati na poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i oprema za daljinsko upravljanje vodospremom što će utjecati na poboljšanje stanja voda. Vrijednost projekta je 7,23 milijuna kuna, od čega je odobreno 7,1 milijun kuna bespovratnih sredstava.

Na području Lovrana gradit će se vodosprema Kali kapaciteta 100 kubičnih metara i dogradnja vodospreme Medveja sa crpnom stanicom Medveja. Ovi objekti će osigurati mogućnost dovođenja vodoopskrbe do 32 domaćinstva koje danas nema pristup pitkoj vodi, već koristi šterne. Među tim domaćinstvima je i ono zamjenika načelnika Lovrana Tonija Družete koji je pozdravio ovaj projekt.

– Od tih tridesetak domaćinstava bez “žive” vode, otprilike polovica se bavi turističkom djelatnošću i ovo će im pružiti nove kvalitetne uvjete rada, ali i privući nove stanovnike i turističke iznajmljivače, kazao je Družeta.

Načelnik Lovrana Bojan Simonič kazao je kako je Medveja turistički izrazito aktivno i atraktivno područje, a nemoguće je razvijati ozbiljan turistički proizvod bez tekuće vode.

– Ovi projekti pokazali su i dobru suradnju svih jedinica lokalne samouprave, međusobno, ali i sa zajedničkim komunalnim društvom, jer jasno je da ne možemo gledati samo svoje granice nego graditi zajednički sustav, rekao je Simonič.

Upravo bi nova lovranska vodosprema trebala omogućiti “preskakanje” administrativnih granica, jer uz njenu primarnu namjenu predviđen i prostor za crpnu stanicu iz koje će se voda tlačiti u buduću vodospremu Sv. Anton u Mošćeničkoj Dragi. Vrijednost projekta je nešto manje od šest milijuna kuna, od čega će EU osigurati 5,65 milijun kuna bespovratnih sredstava.

Treći projekt odnosi se na draško područje gdje je predviđena izgradnja vodovodne crpne stanice Sv. Petar kapaciteta koja će osigurati sigurnu vodoopskrbu za vrijeme ljetnih mjeseci kada zbog povećane potrošnje vode nije dovoljan kapacitet izvorišta koji dolazi po sustavu iz vodospreme Perun, već je potrebno dizati vodu sa nižih zona u vodospremu Sveti Petar. Vrijednost projekta je 3,8 milijuna kuna, od čega su bespovratno odobrena sredstava iz EU fondova Ruralnog razvoja 3,65 milijuna kuna. Načelnik Mošćeničke Drage Riccardo Staraj kazao je da će ovim projektom tekuću vodu dobiti dio stanovništva ove općine koji do nje dosad nisu imali pristupa, dok će u sljedećoj fazi razvoja vodoopskrbe voda stići i do Obrša i tako “zaokružiti” čitav sustav.

Poklon

Rukovoditelj RJ Razvoja i investicija u Liburnijskim vodama Miodrag Šarac kazao je kako se trenutačno provode natječaji za izvođače radova i kako je previđeni početak gradnje nakon Nove godine.

– Očekivano trajanje projekta je 22 mjeseca, ali trudit ćemo se da u turistički najaktivnijim područjima ti radovi i znatno ranije završe, kazao je Šarac.

Na pitanje novinara, otkrio je kako su Liburnijske vode za sufinanciranje iz EU fondova u protekle dvije godine prijavili šest projekata u vrijednosti od oko 60 milijuna kuna, a svih šest je prihvaćeno. Raniji investicijski ciklus, “težak” također oko 60 milijuna kuna realiziran je u suradnji s Hrvatskim vodama, pri čemu je ta institucija financirala 90 posto troškova, a najveći razvojni “impuls” bio je Projekt Jadran težak oko 220 milijuna kuna, koji je financiran kreditom Svjetske banke, jednim dijelom od Hrvatskih voda te iz lokalnih proračuna.

– Od 2000. godine na liburnijskom području realizirani su projekti vrijedni oko milijardu kuna u vodoopskrbi i sanitarnom sustavu, a naša zadaća je nastaviti s razvojem kako bismo doegnuli uvjete postavljene od strane Europske unije, kazao je Šarac, dok je Mrak otkrio kako je u pripremi i projekt vrijedan čak 58 milijuna eura, koji se razrađuje za sufinanciranje iz fondova EU.

Inače, direktive EU koje je preuzela i Hrvatska diktiraju da područje aglomeracije Opatijske rivijere – koje ne uključuje neka periferna naselja – mora imati barem 80 posto stanovnika priključenih na sustav sanitarne kanalizacije do 2023. godine, a sada je na liburnijsku kanalizaciju priključeno oko 65 posto stanovnika. Drugi uvjet, koji propisuje da sva naselja veća od 50 stanovnika moraju imati pristup tekućoj vodi, već je ispunjen, a ukupna pokrivenost vodovodnim sustavom Liburnije je veća od 99 posto.

Davor Žic / PodUčkun.net