Nova odluka o gradskim porezima @ Opatija

g_opt3…na kolegiju se raspravljalo o novoj odluci o gradskim porezima, koja je upućena na usvajanje Vijeću…
…prema prijedlogu, koncesija za terase plaćat će se ”dvotarifno…

Opatija – S nedavnog kolegija gradonačelnika Opatije Ive Dujmića Gradskom vijeću upućen je prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije.
Raspravljalo se i o prijedlogu nove odluke o gradskim porezima koja će također biti upućena Gradskom vijeću, a oko koje je prethodno provedeno i internetsko savjetovanje. U odnosu na postojeću odluku o porezima Grada Opatije vrste poreza nisu mijenjane, kao u većem dijelu ni visine poreza po pojedinim vrstama poreza.
Prijedlogom nove odluke regulira se smanjenje poreza na korištenje javnih površina za postavu terasa ugostiteljskih objekata. Predlažu se dvije tarife (odnosno visine poreza) tzv. zimska i ljetna, u cilju poticanja cjelogodišnjeg rada; od 1. studenog do 31. ožujka plaćalo bi se 2 kune dnevno po kvadratnom metru, dok za period od 1.travnja do 31.listopada iznos ostaje 4 kune dnevno po metru kvadratnom. Kao mjera poticaja poduzetništva, navedeno je omogućavanje plaćanja poreza u iznosima višim od 5.000 kuna u obrocima. Predlaže se također oporezivanje reklama i putokaza koje se postavljaju na javnim površinama (osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Grad Opatija i Turistička zajednica, kao i pravne i fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama).
Na kolegiju je prihvaćen i tekst natječaja za dodjelu stipendija za učenike i studente Grada Opatije za akademsku godinu 2011./2012. koji će gradonačelnik uskoro raspisati, a Gradskom vijeću poslan je i Prijedlog izmjena programa gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010.-2012.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!