Nove odluke iz komunalnog resora naći će se pred vijećnicima: Predloženo povećanje komunalne naknade @ Matulji

Novim zakonom propisano je godišnje obračunavanje komunalne naknade, koja se i dalje može plaćati u mjesečnim obrocima. Matulji imaju jednu od najnižih stopa komunalne naknade u županiji, ali zbog toga im prikupljena sredstva nisu dostatna za kvalitetno komunalno održavanje.

Mario Ćiković

Matulji – Vrijednost boda komunalne naknade, a samim time i iznos ovog „nameta“ koji građani plaćaju, od iduće bi godine u Matuljima trebala biti znatno veća. Kako su na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji objasnili načelnik Mario Ćiković, pročelnica Biserka Gadžo i voditelj komunalnog odjela Ronald Puharić, posljedica je to zakonskih izmjena koje su na snagu stupile početkom kolovoza i visokih troškova održavanja postojeće komunalne infrastrukture u Matuljima.

– Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 4. kolovoza, a njime je propisano da programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, programi održavanja komunalne infrastrukture i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade moraju usvojiti najkasnije do 1. prosinca, kazala je Gadžo, pojasnivši kako će se zbog toga prijedlozi novih odluka naći na dnevnom redu sjednice Vijeća sazvane za 6. studeni.

Biserka Gadžo

Sukladno novom Zakonu, objasnila je Gadžo, komunalna naknada postala je javno davanje, u razini poreznih prihoda, koje se može koristiti za izgradnju kapitalnih investicija i komunalno održavanje. Novost je i da će se komunalna naknada, umjesto mjesečno, obračunavati na godišnjoj razini.

Puharić je dodao kako su zahtjevi za komunalnim održavanjem na području Matulja visoki, budući da se s površinom od gotovo 177 kvadratnih kilometara i 23 naselja radi o najvećoj općini u županiji, a kako se iznos namijenjen za održavanje iz godine u godinu smanjuje.

– U proteklih deset godina utrošeno je ukupno 75,2 milijuna kuna u investicije, a svako ulaganje u komunalnu infrastrukturu nužno povlači i povećanje obima održavanja. Nažalost, sredstva utrošena na održavanje su u trendu opadanja, dakle suprotno od potrebnog. Tako je primjerice 2008. i 2009. godine na udržavanje utrošeno oko 9 milijuna kuna, a 2015. godine svega oko 4 milijuna kuna, kazao je Puharić.

Pojasnio je kako se komunalno održavanje odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina koje uključuju zelene površine i igrališta, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te javnu rasvjetu.

– Manja osigurana sredstva od realno potrebnih za posljedicu nose vidljivo niži standard održavanja, često ispod razine prihvatljivog. To je posebno vidljivo na održavanju nerazvrstanih cesta te održavanju javnih i zelenih površina. Primjerice, nerazvstanom cestom od Rukavca preko Lisine do Kolivrata trenutno je moguće prometovati samo na vlastitu odgovornost, a sve kao posljedica nedovoljnih sredstava za njeno adekvatno održavanje. Smanjuju se i sredstva za održavanje zelenih površina kojih je prošle godine utrošeno 1,06 milijuna kuna, dok je u ovoj osigurano svega 750 tisuća kuna. I dalje se održavaju sve planirane površine, ali s bitno manjim intenzitetom, što stvara sliku gotovo jednaku neodržavanju, rekao je Puharić, dodavši kako posljednje dvije godine nije asfaltirana niti jedna nerazvrstana cesta.

Ronald Puharić

Načelnik Ćiković pojasnio je kako se zakonom propisuje obveza lokalnoj samoupravi adekvatnog održavanja komunalne infrastrukture, a temeljem procjene svih troškova izračunava se i godišnji iznos potrebne komunalne naknade.

– Sagledavajući stvarne potrebe održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Matulji, procjena troškova iznosi oko 7,5 milijuna kuna godišnje. Temeljem toga, predložena je i vrijednost boda od 5,87 kuna po kvadratnom metru godišnje, rekao je Puharić.

Komunalna naknada izračunava se kao umnožak vrijednosti boda, zone u kojoj se objekt nalazi te njegove namjene, a nova vrijednost boda trebala bi povećati troškove građana za šezdesetak posto.

– Matulji još uvijek imaju najmanju komunalnu naknadu na području Liburnije i Riječkog prstena, a i jednu od najmanjih u županiji, no postojećim prihodima ne uspijevamo podmirivati sve troškove održavanja komunalne infrastrukture. Ovaj prijedlog, koji će se naći na sjednici Vijeća početkom studenog, napravljen je temeljem analize stručnih službi, zaključio je Ćiković.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net