Novi broj Tramontane

antun_stambulicMatulji – Vanka je šal novi broj popularnega lista matujskega kraja – ”Tramontani”!
Ki ga ne dobije doma, more ga poć iskat va butige va Mune (”Sanja”), Žejane, Veli Brgud (”Brgud”), Zvoneća (”Bojana”), Permani (”Dijana”), Rupu (”Istrakomerc” i “LL”), Šapjane, Pasjak (oštarija ”Eli”), Mučići (”L”), Jurdani (”Surina” i “Radnik”), Jušići (”Kamen”), Rukavac (Konzum) i Bregi (”Suki”), a pul Matuj se “Tramontanu” more nać va agencije “Matulji tours”, Caffe baru “Roma” i “Beto” i slastičarne “Jadran”.
.
Va noven broju “Tramontani” more se nać čuda zanimljiveh štorij, a zibrali smo one najboje:
Dečje igri
Kolaž
Kako je nestao Uskrs?
Puntape
Rado Doričić
Škalniško
Anton Stambulić – Tončić
D. Ž.

error: Content is protected !!